Návrh akčného plánu ochrany pred hlukom v okolí vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1 pre prevádku v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Návrh akčného plánu ochrany pred hlukom v okolí vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1 pre prevádku v r. 2016

V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom, v okolí väčších ciest v správe GRANVIA, a.s., poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1, v správe GRANVIA, a.s., ktorých vlastníkom je Slovenská republika, na ktorých bola v roku 2016 intenzita dopravy vyššia ako 3 milióny za rok (ďalej väčšie cesty). 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky