Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

V rokoch 2018 až 2021 je realizácia výstavby PHS popísaná v predchádzajúcej kapitole. Vyhodnotenie vplyvu uvedených PHO, na zníženie počtu obyvateľov zasiahnutých nadmernou hlukovou záťažou, je uvedené v predchádzajúcej kapitole.
Na území v okolí väčších ciest v správe GRANVIA, a.s., neboli vyhlásené žiadne tiché oblasti.  


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky