Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v okolí diaľnic a rýchlostných komunikcií, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v okolí diaľnic a rýchlostných komunikcií, pre stav v r. 2006

Z celkového počtu 31 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc je 6800 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc o viac ako 5dB. Na základe výsledkov strategických hlukových máp a konfliktných plánov v súlade s článkom II. 39. odborného usmernenia ÚVZ SR je vytvorená mapa problémových miest na úsekoch diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest I. tried prislúchajúcich správe NDS, a.s. Problémové miesta sú oblasti s vysokými hladinami hluku v kombinácii s vysokou hustotou osídlenia oblastí vyhodnotené metódou “noise score“ /NS/, kde hodnota NS>0,9 NS max.

Na základe identifikácie problémových miest metódou “noise score“ /NS/ bolo v sledovanom úseku diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe majetku NDS a.s. vyhodnotených 20 problémových miest.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky