Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

V čase spracovania akčného plánu, na základe pripravovanej projektovej dokumentácie PHO vo forme PHS podľa popisu v kap. "Vyhodnotenie vplyvu opatrení na počet obyvateľov zasiahnutých hlukom" sú odhadované náklady na realizovanie výstavby uvedených PHS 17,5 mil. EUR a celkové náklady na realizivanie projektu 32 mil EUR. Priame náklady na realizovanie PHS vedľa úseku R1 v správe GRANVIA a.s., 425 000,00 EUR. Reálne stavebné a prevádzkové náklady na realizovanie PHS, budú známe po odsúhlasení ich výstavby. Z uvedeného dôvodu, v zmysle článku 1, prílohy V, k smernici Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, posúdenie cenovej efektívnosti, posúdenie nákladov a výnosov, nie je spracované. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky