Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v okolí diaľníc a rýchlostných komunikácií, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v okolí diaľníc a rýchlostných komunikácií, pre stav v r. 2006

V rozlohe dotknutého územia žije 102 500 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s..

Na základe vyhodnotených konfliktných plánov vo vypracovaných Strategických hlukových mapách (SHM) boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Ldvn = 60 dB, pričom z celkového počtu
102 500 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. je 16 900 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Ldvn = 60dB.
Na základe vyhodnotených konfliktných plánov v SHM boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Lnoc = 50 dB z celkového počtu
102 500 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na cestách I.triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest je 31 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc = 50dB.

Na základe vyhodnotených konfliktných plánov vo vypracovaných Strategických hlukových mapách (SHM) boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Ldvn = 65 dB, pričom z celkového počtu
102 500 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. je 3 800 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Ldvn = 65dB.
Na základe vyhodnotených konfliktných plánov v SHM boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Lnoc = 55 dB z celkového počtu
102 500 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.. je 6 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc = 55dB.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky