Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch diaľnic, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch diaľnic, pre stav v r. 2006

D1 Senec – Sverepec v dĺžke 133 km
Začiatok úseku od mimoúrovňovej križovatky D1 s cestou I/61 smerom na mesto Senec a obec Blatné
Koniec úseku križovatka D1 s cestami I/61 v smere na obec Sverepec a mesto Považská Bystrica.
V hodnotenom území v okolí diaľnice D1 sa nachádza:
- lokalita NATURA 2000 - územie európskeho významu – ÚEV Martinský les kód územia -
SKUEV0089, správca územia CHKO Dunajské luhy
- maloplošné chránené územia – CHA Dedova jama, evidenčné číslo 899, správca územia
CHKO Malé Karpaty; PR Prepadlisko, evidenčné číslo 141, správca územia ŠOP – SCHKO Biele Karpaty.
- prírodná zaujímavosť – archeologická lokalita Pác
- rekreačná oblasť – Zelená voda
- školy:
Vysoká škola so študentským domovom – Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne,
Detský domov rodinného typu – Zlatovce
-obytné lokality:
**Čataj, *Igram, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč, Modranka, Zavar, Dolné Lovčice, Voderady, Piešťany, Veľké Orvište, Bašovce, Horná Streda, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Beckov, Ivanonce, Malé Bierovce, Velčice, Súhrada, Kostolná – Záriečie, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, Ladce, Hloža, Beluša, Beluša, Rybníky, Visolaje, Sverepec.
* Igram – označenie kurzívom pre obytné lokality situované na ľavej strane v smere hodnotenia úseku
** Čataj – označenie bez kurzívy pre obytné lokality situované na pravej strane v smere hodnotenia úseku

R1 Trnava – Nitra v celkovej dĺžke 44 km
Začiatok úseku od mimoúrovňovej križovatky R1 s odbočkou do Modranky
Koniec úseku v meste Nitra – okružná križovatka
V hodnotenom území v okolí cesty R1 sa nachádza:
- maloplošné chránené územia: NPR Bábsky les, evidenčné číslo 183, správca ŠOP – CHKO Ponitrie; CHA Bábsky park, evidenčné číslo 919, správca ŠOP – CHKO Ponitrie; CHA Kynecký park, evidenčné číslo 957, správca ŠOP – CHKO Ponitrie; PR Lupka, evidenčné číslo 95, správca ŠOP – S - CHKO Ponitrie
- vodná nádrž Kráľová
- školy a nemocnice: 3 základné školy, materská škola, Stredná poľnohospodárska škola, SOU stavebné, nemocnica v Nitre,
- obytné lokality: Modranka, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj, Nový Majer, Sereď, Dolná Streda, Váhovce, Šoporňa, Pata, Alexandrov dvor, Báb, Veľké Zálužie, Lehota, Kynek, Mlynárce, Zobor, Nitra - Staré mesto.

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš v celkovej dĺžke 14 km
Začiatok úseku pred motorestom a benzínovou pumpou pri odbočke I/18 Ivachnová
Koniec úseku mimoúrovňová križovatka s odbočkou II/584 na obec Demänová a mesto Liptovský Mikuláš.
V hodnotenom území v okolí diaľnice D1 sa nachádza:
- hranica ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry - NAPANT
- rekreačná oblasť – termálne kúpalisko Bešeňová; vodná nádrž Bešeňová; vodná nádrž Liptovská Mara
- školy: Stredné odborné učilište poľnohospodárske Liptovský Mikuláš so študentským domovom
- obytné lokality: Ivachnová, Liptovský Michal, Bešeňová, Vlachy, Krmeš, Palúdzka, Demänová.

R1 Čaradice – Žarnovica v celkovej dĺžke 26 km
Začiatok úseku pred obcou Olichov
Koniec úseku mimoúrovňová križovatka R1 s II/512 za mestom Žarnovica
V hodnotenom území v okolí cesty R1 sa nachádza:
- lokalita NATURA 2000 – ÚEV Hodrušská hornatina - SKEUV0263, správca územia CHKO Štiavnicke vrchy; ÚEV Klokoč – SKEUV0264, správca územia CHKO Štiavnicke vrchy
- Chránená krajinná oblasť Štiavnicke vrchy
- maloplošné chránené územia: PR Kliča, evidenčné číslo 308, správca územia ŠOP-S-CHKO Štiavnicke vrchy
- školy a nemocnice: 4 základné školy, SOU drevárske, nemocnica v Žarnovici
- obytné lokality: Olichov, Olichov, Čaradice, Humná, Orovnica, Luchtov, Tekovská Breznica, Brehy, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Voznica, Žarnovica, Okrut, Lukavica, Malé Podzámčie.

R1 Šášovské Podhradie – Banská Bystrica v celkovej dĺžke 33 km
Začiatok úseku mimoúrovňová križovatka R1 pred obcou Píla
Koniec úseku spojnica cesty R1 za Banskou Bystricou, pri pamätníku Ľuda Ondrejova
V hodnotenom území v okolí cesty R1 sa nachádza:
- lokalita NATURA 2000 – ÚEV Hodrušská hornatina - SKEUV0263, správca územia CHKO Štiavnicke vrchy, ÚEV Boky – SKEUV0245, CHKO Poľana
- CHKO Štiavnicke vrchy, hranica ochranného pásma NAPANT
- maloplošné chránené územia: NPR Boky, evidenčné číslo 213, správca územia CHKO Poľana; PR Urpínsky lesostep, evidenčné číslo 1026, správca územia CHKO Poľana
- rekreačná oblasť – plážové kúpalisko Štiavničky, kemping Kováčová, autokemping,
- školy a nemocnice: Stredné odborné učilište elektrotechnické, Stredné odborné učilište, 4 materské školy, 3 základné školy, Stredná priemyselná škola, Gymnázium Š. Moyzesa, Osobitná škola, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2 dievčenské odborné školy, Obchodná akadémia, Gymnázium J. G. Tajovského, Stredná zdravotná škola, Stredné odborné učilište spojov, Stredné odborné učilište strojárske, Stredné odborné učilište služieb, Študentský domov pri Stavoinveste, Stredné odborné učilište stavebné, Zváračská škola pozemných stavieb, Gymnázium A. Sládkoviča, Konzervatórium, Osobitná škola internátna, nemocnica v Banskej Bystrici, rehabilitačné sanatórium.
- obytné lokality: Píla, Píla, Šášovské Podhradie, Stará Kremnička, Záhrady, Čierne Zeme, Dolina, Jalná, Jalná, Trnavá hora, Hronská Dúbravica, Hronská Breznica, Gunda, Budča, Kováčová, Sliač, Sielnica, Badín, Badín, Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Kráľová, Radvaň, Fončorda, Kostiviarska.

R2 Budča – Zvolen v celkovej dĺžke 4 km
Začiatok úseku za obcou Budča, na odbočke cesty I/50 smerom na Zvolen
Koniec úseku pri odbočke na I/66 Západ – Tepličky
V hodnotenom území v okolí cesty R2 sa nachádza:
- obytné lokality: Budča, Budča.

I/50 Košice Šaca – Košice, križovatka I/50 a I/68 v dĺžke 16 km
Začiatok úseku od mimoúrovňovej križovatky privádzača I/50 s cestou do mestskej časti Šaca a do obcí Veľká Ida a Sokoľany pred benzínovou pumpou
Koniec úseku - križovatka I/50 s I/68 v mestskej časti Dargovských hrdinov
V hodnotenom území v okolí cesty I/50 sa nachádza:
- rekreačná oblasť: Vodná nádrž Poľov, plážové kúpalisko na Jazere Košice, Seligovo jazero,
- školy a nemocnice: 4 základné školy, 2 materské školy, Domov mládeže, 2 SOU hutnícke, 3 gymnáziá, Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach, Dievčenská odborná škola, Základná umelecká škola, SŠ ekonomická pre telesne postihnutých, SOU pre postihnutých, SOU železničné, SPŠ dopravná, Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, poliklinika, Diagnostické centrum pre deti, Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež
- obytné lokality: Šaca, Šaca, Ludvikov dvor, Poľov, Pereš, Luník IX, Luník VIII, Košice – juh, Barca, Nad jazerom, Vyšné opátske,

I/68 – R4 privádzač Košice juh v celkovej dĺžke 3 km
Začiatok úseku od privádzača - pri oblasti Kostolné
Koniec úseku svetelná križovatka I/68 s I/50
V hodnotenom území v okolí cesty I/68 sa nachádza:
- školy: materská škola, 2 základné školy, stredná škola poľnohospodárska, obchodná akadémia, Domov mládeže pri SPŠ, dievčenská odborná škola,
- obytné lokality: Barca, Barca, Košice - juh, Nad jazerom.

I/68 Dargovských hrdinov – Budimír v celkovej dĺžke 8 km
Začiatok úseku križovatka I/50 s I/68 pri mestskej časti Dargovských hrdinov
Koniec úseku križovatka I/68 a D1 pri obeci Budimír
V hodnotenom území v okolí cesty I/68 sa nachádza:
- školy: SOU železničné, SPŠ dopravná, 2 základné školy, 6 materských škôl, SOU dopravné, Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, Vojenská SŠ letecká
- obytné lokality: Džungľa, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Budimír, Vajkovce.

I/11 Žilina v celkovej dĺžke 3,5 km
Začiatok úseku za odbočkou z II/507 v obci Budatín na I/11
Koniec úseku na odbočke z I/11 pred obcou Oškerda
V hodnotenom území v okolí cesty I/11 sa nachádza:
- maloplošné chránené územia: PR Brodnianka, evidenčné číslo 227, správca ŠOP – S – Národný park Malá Fatra (NPMF); PR Rochovica, evidenčné číslo 405, správca ŠOP – S – NPMF; PP Kysucká brána, evidenčné číslo 330, správca ŠOP – S – NPMF
- školy: 2 základné školy, 2 materské školy
- obytné lokality: Považský Chlmec, Budatín, Budatín, Vranie, Brodno, Rudinka, Oškerda.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky