Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Úsek cesty I/63 Komárno, číslo úseku 1
Dĺžka hodnotených ciest: 7,24 km
Plocha úseku: 7,3 km2
Počet obyvateľov: 28638
Protihlukové opatrenia: žiadne

Hodnotený úsek obsahuje hlavnú časť mesta Komárno (asi 80% územia) a časť obce Malá Iža. Cez úsek prechádza cesta I/63, z ktorej dopravný hluk je uvažovaný pri výpočte. Veľmi malou časťou úseku prechádza aj železnica. V hodnotenom úseku leží železničná stanica. V juhozápadnej časti úseku sú lodenice.


Úsek cesty I/64 Nové Zámky, číslo úseku 2
Dĺžka hodnotených ciest: 2,53 km
Plocha úseku: 3,5 km2
Počet obyvateľov: 13118
Protihlukové opatrenia: žiadne

V hodnotenom úseku sa nachádza asi 40% mesta Nové Zámky. Cez úsek prechádzajú cesty I/64 a z malej časti aj I/75. Severnou časťou úseku prechádza železničná trať.


Úsek cesty I/51 Trnava, číslo úseku 3
Dĺžka hodnotených ciest: 6,97 km
Plocha úseku: 11,6 km2
Počet obyvateľov: 38196
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek pokrýva obývanú časť Trnavy (asi 60% mesta). Severná časť úseku leží v málo obývanej oblasti. Prechádzajú nim cesty I/51 a časťou úseku aj I/61. Cestu I/51 križuje železničná trať.


Úsek cesty I/64 a I/65 Nitra, číslo úseku 4
Dĺžka hodnotených ciest: 16,5 km
Plocha úseku: 15,8 km2
Počet obyvateľov: 31771
Protihlukové opatrenia: žiadne

Do hodnoteného úseku patrí značná časť mesta Nitra (asi 70% mesta). Severovýchodná časť úseku je v neobývanej oblasti. Úsekom prechádzajú cesty I/64, I/65 ale aj I/51. V juhozápadnej časti je železničná trať.


Úsek cesty R1 (I/65) Zlaté Moravce, číslo úseku 5
Dĺžka hodnotených ciest: 1,83 km
Plocha úseku: 2,9 km2
Počet obyvateľov: 453
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek leží južne od mesta Zlaté Moravce v málo obývanej oblasti. Mierne zasahuje do obce Tesáre nad Žitavou a minimálne do obce Chyzerovce. Úsekom prechádza cesta I/65. Západ oblasti pretína železničná trať.


Úsek cesty I/51 Levice, číslo úseku 6
Dĺžka hodnotených ciest: 5,13 km
Plocha úseku: 4,2 km2
Počet obyvateľov: 8405
Protihlukové opatrenia: žiadne

Na hodnotenom území leží asi 40% severozápadnej časti mesta Levice. Územím prechádza cesta I/51 a križuje ju železničná trať.


Úsek cesty I/50 Prievidza, číslo úseku 7
Dĺžka hodnotených ciest: 5,96 km
Plocha úseku: 4 km2
Počet obyvateľov: 343
Protihlukové opatrenia: žiadne

Hodnotený úsek leží južne od mesta Prievidza. Zväčša je na málo obývanom území. V severnej časti zasahuje do Starého mesta a v južnej mierne do obcí Koš a Sebedražie. Prechádza ním cesta E572 (I/64).


Úsek cesty I/65 Žiar nad Hronom, číslo úseku 8
Dĺžka hodnotených ciest: 9,82 km
Plocha úseku: 13,8 km2
Počet obyvateľov: 1534
Protihlukové opatrenia: žiadne

Hodnotený úsek pokrýva z väčšej časti neobývané územie. Na jeho území leží asi 30% Hliníku nad Hronom, obec Lehôtka pod Brehmi, Vieska a Ladomierska Vieska. Prechádza nim cesta I/65 a súbežne s ňou je železničná trať. Na území je závod na spracovanie hliníka.


Úsek cesty I/65 Žarnovica, číslo úseku 9
Dĺžka hodnotených ciest: 3,08 km
Plocha úseku: 3,9 km2
Počet obyvateľov: 181
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek leží na sever od mesta Žarnovica v takmer neobývanej oblasti. V severnej časti čiastočne zasahuje do obce Bzenica. Na úseku je cesta I/65. Celým úsekom prechádza železničná trať.


Úsek cesty I/66 Banská Bystrica, číslo úseku 10
Dĺžka hodnotených ciest: 3,79 km
Plocha úseku: 5,9 km2
Počet obyvateľov: 11064
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek je situovaný v centre mesta Banská Bystrica (pokrýva asi 60% mesta). Prechádza nim cesta I/66, pozdĺž ktorej je železničná trať.


Úsek cesty I/50 Zvolen, číslo úseku 11
Dĺžka hodnotených ciest: 1,41 km
Plocha úseku: 4,3 km2
Počet obyvateľov: 6608
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek leží na južnom okraji mesta Zvolen. Pokrýva asi 20% mesta. V juhovýchodnej časti hodnotenej oblasti sa nachádza asi 70% obce Môťová. Úsekom prechádza cesta I/50 na ktorú sa v južnej časti napája cesta I/66. Súbežne s cestou I/50 prechádzajú dve železničné trate.


Úsek cesty I/61 Trenčín, číslo úseku 12
Dĺžka hodnotených ciest: 4,52 km
Plocha úseku: 6,5 km2
Počet obyvateľov: 16818
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek pokrýva severnú časť mesta Trenčín od časti Orechové po obec Kubrá (asi 50% mesta). Celým úsekom prechádza cesta I/61, na ktorú sa z južnej časti napája cesta 507. Súbežne s cestou I/61 je železničná trať.


Úsek cesty I/61 Dubnica, číslo úseku 13
Dĺžka hodnotených ciest: 3,28 km
Plocha úseku: 4,2 km2
Počet obyvateľov: 2519
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek leží severozápadne od mesta Nová Dubnica. Pokrýva časť mesta Trenčianská Teplá (asi 40%) a veľmi malú časť mesta Dubnica (asi 20%). Cez hodnotené územie prechádza cesta I/61, na ktorú sa napája cesta I/57. Súbežne s cestou I/61 sa nachádzajú železničná trať a diaľnica, avšak priamo neprechádzajú hodnoteným územím.


Úsek cesty I/64 Považská Bystrica, Žilina, Martin, číslo úseku 14
Dĺžka hodnotených ciest: 111,32 km
Plocha úseku: 123,6 km2
Počet obyvateľov: 120118
Protihlukové opatrenia: 16 protihlukových bariér s celkovou dĺžkou 1497 m v meste Žilina
Je to najväčší hodnotený úsek, ktorý zasahuje do nasledovných miest a obcí:

Považská Bystrica (asi 40% územia), Považská Teplá (asi 80%), Vrtižer, Plevník – Drieňové, Predmier, Hrabové, Bytča, Hričovské Podhradie, Dolný a Horný Hričov, Žilina (asi 80% územia), Bytčica, Lietavská Lúčka, Mojšová Lúčka, Strečno, Vrútky (asi 50% územia), Sučany, Turany, Martin ( asi 80% územia). Územím prechádzajú cesty I/64 a I/18. Časťou územia južne od Martina prechádza cesta I/65. Takmer pozdĺž celého úseku prechádza železničná trať.


Úsek cesty I/18 Kráľovany, číslo úseku 15
Dĺžka hodnotených ciest: 4,77 km
Plocha úseku: 9,5 km2
Počet obyvateľov: 564
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek leží v menej obývanej oblasti. Okrem obce Kráľovany zasahuje do obce Šútovo a sčasti do obce Rojkov. Úsekom prechádza cesta I/18, na ktorú sa v Kráľovanoch pripája cesta I/70. Po celej dĺžke úseku je železničná trať.


Úsek cesty I/11 Kysuce, číslo úseku 16
Dĺžka hodnotených ciest: 3,58 km
Plocha úseku: 4,9 km2
Počet obyvateľov: 4116
Protihlukové opatrenia: 3 protihlukové bariéry pri obci Oškerda

Úsek leží v smere na juhozápad od Kysuckého Nového Mesta. Pokrýva obec Oškerda a sčasti obec Rudinka. Cez úsek prechádza cesta I/11. Súbežne s touto cestou je železničná trať, ktorá však leží mimo hodnotené územie.


Úsek cesty I/18 a I/59 Ružomberok, číslo úseku 17
Dĺžka hodnotených ciest: 13,89 km
Plocha úseku: 17,6 km2
Počet obyvateľov: 19325
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek pokrýva asi 60 % územia mesta Ružomberok. V smere na vodnú nádrž Liptovská Mara obsahuje málo obývané územie. Výnimkou je iba obec Ivachnová, ktorá leží na východnom konci úseku. Úsekom prechádza cesta I/18 a križuje ho cesta I/59. Popri Váhu je železničná trať, ktorá v Ružomberku prechádza hodnoteným úsekom.


Úsek cesty I/18 Liptovský Mikuláš, číslo úseku 18
Dĺžka hodnotených ciest: 6,36 km
Plocha úseku: 6,2 km2
Počet obyvateľov: 12429
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek pokrýva takmer celý Liptovský Mikuláš a tiež obec Okoličné. Hodnotenou cestou je I/18, na ktorú sa hlavne v Liptovskom Mikuláši pripájajú ďalšie cesty. V časti pri obci Okoličné prechádza pri ceste železničná trať. Súbežne s cestou I/18 je diaľnica D1, ktorá ale neprechádza hodnoteným územím.


Úsek cesty I/18 a I/67 Poprad, číslo úseku 19
Dĺžka hodnotených ciest: 13,0 km
Plocha úseku: 17,3 km2
Počet obyvateľov: 34182
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek pokrýva asi 90 % územia Svitu a približne 80 % mesta Poprad. Úsekom prechádza cesta I/18, ktorú v Poprade pretína cesta I/67. V blízkosti uvedených ciest je železničná trať.


Úsek cesty I/18 Prešov, číslo úseku 20
Dĺžka hodnotených ciest: 10,48 km
Plocha úseku: 14,2 km2
Počet obyvateľov: 20190
Protihlukové opatrenia: žiadne

Hodnotený úsek pokrýva asi 40 % mesta Prešov. Výrazne zasahuje do územia obcí Ľubotice, Nižná Šebestová a Kapušany. Prechádza nim cesta I/18, na ktorú sa hlavne v meste Prešov pripájajú ďalšie cesty. Úsek dva krát križuje železničná trať


Úsek cesty I/50 Košice, číslo úseku 21
Dĺžka hodnotených ciest: 1,65 km
Plocha úseku: 2,3 km2
Počet obyvateľov: 5224
Protihlukové opatrenia: žiadne

Úsek zasahuje do východnej časti mesta Košice (pokrýva asi 10 % územia mesta). Mierne sa dotýka územia obce Košická Nová Ves. Prechádza ním cesta I/50, na ktorú sa v hodnotenom úseku pripája cesta I/68.


Úsek cesty I/64 Košice Šaca, číslo úseku 22
Dĺžka hodnotených ciest: 0,59 km
Plocha úseku: 1,4 km2
Počet obyvateľov: 1698
Protihlukové opatrenia: žiadne

Jedná sa o veľmi malý úsek, ktorý pokrýva asi 30 % územia obce Šaca. V smere na juhovýchod od hodnoteného územia sú železiarne U. S. Steel.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky