Charakteristika územia, informácie o využívaní územia vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016

Územie Z1 začína na okraji bratislavskej aglomerácie a pokračuje smerom na sever, takmer po hranicu s ČR. Toto územie prechádza mestom Malacky. Sledovaná železničná trať prechádza niekoľkými obcami. Na niektorých úsekoch je železničná trať v súbehu s cestou I. triedy a čiastočne s diaľnicou D2. Okrem zdrojov hluku z cestnej a železničnej dopravy sa v tomto území nachádzajú priemyselné zdroje, najmä v meste Malacky. Celková plocha územia je 47,04 km2. V území Z1 podľa údajov RO MV SR pre rok 2016, bolo k trvalému pobytu bolo prihlásených 18 335 obyvateľov.

Územie Z2 začína na okraji bratislavskej aglomerácie (okraj mestskej časti Bratislava Rača) pokračuje cez mestá Svätý Jur, Pezinok, Trnava a končí stanicou v Leopoldove. V území sa nachádzajú aj ďalšie obce. V niektorých častiach je súbeh železničnej trate s cestou I. triedy (Bratislava až Pezinok). Najväčšie mesto, ktorým úsek prechádza je Trnava. V tomto meste sa v sledovanom území nachádzajú aj dve nemocnice. Úsek má plochu 54,19 km2. V území Z2 podľa údajov RO MV SR pre rok 2016, bolo k trvalému pobytu bolo prihlásených 39 775 obyvateľov.

Úsek Z3 začína na okraji bratislavskej aglomerácie (okraj katastrálneho územia obce Bernolákovo), ďalej prechádza mestami Galanta a Šaľa, končí na železničnej stanici Nové Zámky. V ŽS Palárikovo je odbočka do ŽS Šurany (spojka na trať ŽSR 150). V niektorých častiach je súbeh s cestou I. triedy. Na tomto úseku sa nachádza najdlhší železničný most v sieti ŽSR s dĺžkou takmer 450 metrov (cez rieku Váh). Plocha územia je 85,8 km2. V území Z3 podľa údajov RO MV SR pre rok 2016, bolo k trvalému pobytu bolo prihlásených 32 242 obyvateľov.

Rozlohou najväčší súvislý úsek, je úsek Z4. Začína železničnou stanicou Nové mesto nad Váhom, pokračuje cez železničný uzol v meste Púchov (napojenie s ŽSR 125 do Českej republiky, súčasť Železničného koridoru pre nákladnú dopravu č.9), ďalej cez mesto Považská Bystrica do Žiliny. Tu sa úsek rozdeľuje na dve vetvy. Severnú, smerom na Kysucké nové Mesto do Čadce, kde je jeho koniec ohraničený železničnou stanicou Čadca. Východnú, smerom na Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kysak, s ukončením na hranici aglomerácie Košice. V tomto úseku je na viacerých miestach súbeh železničnej trate s cestami I. triedy a diaľnicou D1. Tento úsek prechádza územím s rôznou morfológiou – rovinatý terén, cez údolia slovenských hôr (údolie medzi Malou a Veľkou Fatrou) s viacerými tunelmi, v tesnej blízkosti viacerých vodných nádrží na rieke Váh (najväčšia je Liptovská Mara), kotlinou medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Za Popradom sa úsek mierne stáča na juh, pokračuje juhovýchodným smerom cez Spiš (Spišská nová Ves), okolo Slovenského Raja údolím Hornádu (okolo vodnej nádrže Ružín) na okraj mesta Košice. Železničná trať prechádza okolo niekoľkých chránených území a národných parkov. V tomto území sa nachádzajú veľké mestá, Považská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad. Viaceré železničné uzly, Púchov, Žilina, Vrútky, Kraľovany, Poprad, Margecany, Kysak. Trať prechádza cez územia s priemyslom, husto obývanými oblasťami a oblasťami v otvorenej krajine. Časť územia s najhustejším osídlením je v meste Žilina a Poprad. Celková plocha tohto územia je 444,0 km2, v tomto území bolo pre stav v roku 2016, podľa údajov RO MVSR, prihlásených k trvalému pobytu 264 013 obyvateľov.

Druhý najmenší rozlohou a najmenší hustotou osídlenia, je úsek Z5. Začína na južnom okraji aglomerácie Košice a končí výhybkou pri obci Slivník. V tomto území sa nenachádza žiadne mesto. Trať prechádza väčšinou otvorenou krajinou. Celková plocha územia je 32,98 km2. V území Z5 podľa údajov RO MV SR pre rok 2016, bolo k trvalému pobytu bolo prihlásených 6 127 obyvateľov.

Úsek Z6, najmenší zo sledovaných úsekov, začína v meste Zvolen, na ŽS Zvolen a končí v meste Banská Bystrica, na ŽS Banská Bystrica. V tomto úseku železničná trať (ŽSR 170) je vedená vo väčšej časti územia popri rieke Hron. Začiatok úseku (ŽS Zvolen) je pri rieke Slatina, ľavom prítoku rieky Hron. Mestá Zvolen a banská Bystrica sú najväčšími mestami regiónu, spája ich aj rýchlostná cesta R1 a cesta I triedy I/69, ktoré sú situované západne od ŽSR 170. Celková plocha územia je 31,5 km2. V území úseku Z6, bolo pre stav v roku 2016, podľa údajov RO MVSR, prihlásených k trvalému pobytu 32 743 obyvateľov. 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky