Grafická prezentácia hlukovej záťaže Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2006

Výstupom z výpočtov sú hlukové mapy, ktoré zobrazujú plošnú hlukovú záťaž v sledovanom území.

Hladiny A hluku sú určené predikciou pre výšku 4 metre nad terénom.

Určenie  hlukovej záťaže je urobené pomocou hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc

Na plošných hlukových mapách sú na zobrazenie jednotlivých intervalov hladín hluku použité legislatívou predpísané farby.

Farba plôch pre jednotlivé intervaly hladín hluku strategických hlukových máp.

Intervaly hladín hluku (dB)

Farba

< 35

Svetlo zelená

35 - 40

Zelaná

40 - 45

Tmavo zelená

45 - 50

Žltá

50 - 55

Okrová

55 - 60

Oranžová

60 - 65

Rumelková

65 - 70

Karmínová

70 -75

Fialová

75 - 80

Modrá

80 <

Tmavo modrá

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky