Grafická prezentácia hlukovej záťaže Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016


Hluková záťaž

Hlukový indikátor

List

Intervaly hladín hluku (dB)

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 -75

75 <

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky