Grafická prezentácia hlukovej záťaže v okolí diaľnic, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže v okolí diaľnic, pre stav v r. 2006

Výstupom z výpočtov sú hlukové mapy, ktoré zobrazujú plošnú hlukovú záťaž v sledovanom území.

Hladiny A hluku sú určené predikciou pre výšku 4 metre nad terénom.

Určenie  hlukovej záťaže je urobené pomocou hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc

Na plošných hlukových mapách sú na zobrazenie jednotlivých intervalov hladín hluku použité legislatívou predpísané farby.

Farba plôch pre jednotlivé intervaly hladín hluku strategických hlukových máp.

Intervaly hladín hluku (dB)

Farba

< 35

Svetlo zelená

35 - 40

Zelaná

40 - 45

Tmavo zelená

45 - 50

Žltá

50 - 55

Okrová

55 - 60

Oranžová

60 - 65

Rumelková

65 - 70

Karmínová

70 -75

Fialová

75 - 80

Modrá

80 <

Tmavo modrá


Plošná hluková záťaž vypočítaná na vybraných úsekoch diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., na ktorých bola v roku 2006 intenzita dopravy vyššia ako 6 000 0000 prejazdov za rok.

Senec - Trnava Váhovce - Nitra Červeník - Leopoldov Piešťany - Nové Mesto Čardice - Žarnovica Zvolen - Sielnica Budča - Zvolen Beckov - Trenčín Trenčín - Sverepec Ivanchová - Liptovský Mikuláš Badín - Banská Bystrica Košice Žilina - Kysuce

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky