Zobrazenie plošnej hlukovej záťaže v sledovanom území okolí R1 v území G2, kde sú navrhované PHO - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zobrazenie plošnej hlukovej záťaže v sledovanom území okolí R1 v území G2, kde sú navrhované PHO


Úsek

Hlukový indikátor

Intervaly hladín hluku (dB)

<= 35

35 <= 40

40 <= 45

35 <= 40

45 <= 50

50 <= 55

55 <= 60

60 <= 65

65 <

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky