Grafická prezentácia problémových miest v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia problémových miest v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006


Úsek
Definovanie problému s hlukovou záťažou
Noise ScoreFarba
> 5,6
> 526
> 52630

Komárno Nové Zámky Trnava Nitra Zlaté Moravce Levice Prievidza Žiar nad Hronom Žarnovica Banská Bystrica Zvolen Trenčín Dubnica Považská Bystrica Považská Bystrica - Bytča Bytča - Žilina Žilina Strečno Strečno - Martin Martin Kysuce Kraľovany Ružomberok Liptovský Mikuláš Poprad Prešov Košice Košice - Šaca

Č. úseku

IVSC

Úsek

Dĺžka [km]

Plocha [km2]

1

Bratislava

Komárno, cesta I/63

7,24

7,3

2

Bratislava

Nové Zámky, cesta I/64

2,53

3,5

3

Bratislava

Trnava, cesta I/51

6,97

11,6

4

Bratislava

Nitra, cesty I/64 a I/65

16,5

15,8

5

Bratislava

Zlaté Moravce, cesta I/65

1,83

2,9

6

Bratislava

Levice, cesta I/51

5,13

4,2

7

Banská Bystrica

Prievidza, cesta I/64 (I/50)

5,96

4,0

8

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, cesta I/65

9,82

13,8

9

Banská Bystrica

Žarnovica, cesta I/65

3,08

3,9

10

Banská Bystrica

Banská Bystrica, cesta I/66

3,79

5,9

11

Banská Bystrica

Zvolen, cesta I/50

1,41

4,3

12

Žilina

Trenčín, cesta I/61

4,52

6,5

13

Žilina

Dubnica, cesta I/61

3,28

4,2

14

Žilina

Považská Bystrica

111,32

123,6

Považská Bystrica - Bytča

Bytča - Žilina, cesty I/18, I/64 a I/65

Žilina

Strečno

Strečno - Martin

Martin

15

Žilina

Kraľovany, cesta I/18

4,77

9,5

16

Žilina

Kysuce, cesta I/11

3,68

4,9

17

Žilina

Ružomberok, cesta I/18

13,89

17,6

18

Žilina

Liptovský Mikuláš, cesta I/18

6,36

6,2

19

Košice

Poprad, cesty I/18 a 67

13,0

17,3

20

Košice

Prešov, cesta I/18

10,48

14,2

21

Košice

Košice, cesta I/50

1,65

2,3

22

Košice

Košice – Šaca, cesta I/50

0,59

1,4

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky