Grafická prezentácia hlukovej záťaže vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011


Úsek

Hlukový indikátor
Intervaly hladiny hluku (dB)
<= 55
55 - 65
65 <
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky