Grafická prezentácia hlukovej záťaže v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Výstupom z výpočtov sú hlukové mapy, ktoré zobrazujú plošnú hlukovú záťaž v sledovanom území.

Hladiny A hluku sú určené predikciou pre výšku 4 metre nad terénom.

Určenie  hlukovej záťaže je urobené pomocou hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc

Na plošných hlukových mapách sú na zobrazenie jednotlivých intervalov hladín hluku použité legislatívou predpísané farby.

Farba plôch pre jednotlivé intervaly hladín hluku strategických hlukových máp.

Intervaly hladín hluku (dB)

Farba

< 35

Svetlo zelená

35 - 40

Zelaná

40 - 45

Tmavo zelená

45 - 50

Žltá

50 - 55

Okrová

55 - 60

Oranžová

60 - 65

Rumelková

65 - 70

Karmínová

70 -75

Fialová

75 - 80

Modrá

80 <

Tmavo modrá


Plošná hluková záťaž vypočítaná na vybraných úsekoch ciest I. triedy v správe SSC, na ktorých bola v roku 2006 intenzita dopravy vyššia ako 6 000 0000 prejazdov za rok.

Komárno Nové Zámky Trnava Nitra Zlaté Moravce Levice Prievidza Žiar nad Hronom Žarnovica Banská Bystrica Zvolen Trenčín Dubnica Považská Bystrica - Bytča Bytča - Žilina - Strečno / Kysuce Strečno - Martin Kraľovany Ružomberok Liptovský Mikuláš Poprad Prešov Košice Košice - Šaca

Č. úseku

IVSC

Úsek

Dĺžka [km]

Plocha [km2]

1

Bratislava

Komárno, cesta I/63

7,24

7,3

2

Bratislava

Nové Zámky, cesta I/64

2,53

3,5

3

Bratislava

Trnava, cesta I/51

6,97

11,6

4

Bratislava

Nitra, cesty I/64 a I/65

16,5

15,8

5

Bratislava

Zlaté Moravce, cesta I/65

1,83

2,9

6

Bratislava

Levice, cesta I/51

5,13

4,2

7

Banská Bystrica

Prievidza, cesta I/64 (I/50)

5,96

4,0

8

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, cesta I/65

9,82

13,8

9

Banská Bystrica

Žarnovica, cesta I/65

3,08

3,9

10

Banská Bystrica

Banská Bystrica, cesta I/66

3,79

5,9

11

Banská Bystrica

Zvolen, cesta I/50

1,41

4,3

12

Žilina

Trenčín, cesta I/61

4,52

6,5

13

Žilina

Dubnica, cesta I/61

3,28

4,2

14

Žilina

Považská Bystrica - Bytča

111,32

123,6

Bytča - Žilina - Strečno,
cesty I/18, I/64 a I/65

Strečno - Martin

15

Žilina

Kraľovany, cesta I/18

4,77

9,5

16

Žilina

Kysuce, cesta I/11

3,68

4,9

17

Žilina

Ružomberok, cesta I/18

13,89

17,6

18

Žilina

Liptovský Mikuláš, cesta I/18

6,36

6,2

19

Košice

Poprad, cesty I/18 a 67

13,0

17,3

20

Košice

Prešov, cesta I/18

10,48

14,2

21

Košice

Košice, cesta I/50

1,65

2,3

22

Košice

Košice – Šaca, cesta I/50

0,59

1,4


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky