Grafická prezentácia problémových oblastí v okolí ciest I. triedy - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia problémových oblastí v okolí ciest I. triedy

Pri určení problémových miest bol zohľadnený počet obyvateľov – Noise Score. Výpočet Noise score vychádza z máp plošnej hlukovej záťaže a výpočtu hlukového zaťaženia na fasádach obytných budov, kde ako identifikátor hluku je Ldvn. V prvom kroku boli nájdené obytné budovy, na fasádach ktorých sú prekročené akčné hodnoty Ldvn = 65 dB, alebo Lnoc = 55 dB. Tieto obytné domy sú na mapách v prílohe vykreslené modrou farbou. Ďalej boli podľa najvyššej hodnoty Ldvn na fasáde vypočítané Noise Score každej obytnej budovy. Skenovaním plôch boli potom hľadané plochy, na ktorých je nadmerné Noise Score a tieto boli farebne vyznačené. Použitý bol pri tom „semafórový efekt“. Zelenou farbou sú vyznačené plochy s malým Noise Score, žltou farbou plochy s väčším Noise Score a červenou farbou tie plochy, kde z dôvodu väčšieho počtu ľudí zasiahnutých nadmerným hlukom Noise Score prekračuje „prijateľnú úroveň“.

Farba plôch pre jednotlivé problémové oblasti

Noise Score

Farba

> 5,6

Svetlo zelená

> 526

Žltá

> 52630

Červená


Komárno Nové Zámky Trnava Nitra Zlaté Moravce Levice Prievidza Žiar nad Hronom Žarnovica Banská Bystrica Zvolen Trenčín Dubnica Považská Bystrica Považská Bystrica - Bytča Bytča - Žilina Žilina Strečno Strečno - Martin Martin Kysuce Kraľovany Ružomberok Liptovský Mikuláš Poprad Prešov Košice Košice - Šaca

Č. úseku

IVSC

Úsek

Dĺžka [km]

Plocha [km2]

1

Bratislava

Komárno, cesta I/63

7,24

7,3

2

Bratislava

Nové Zámky, cesta I/64

2,53

3,5

3

Bratislava

Trnava, cesta I/51

6,97

11,6

4

Bratislava

Nitra, cesty I/64 a I/65

16,5

15,8

5

Bratislava

Zlaté Moravce, cesta I/65

1,83

2,9

6

Bratislava

Levice, cesta I/51

5,13

4,2

7

Banská Bystrica

Prievidza, cesta I/64 (I/50)

5,96

4,0

8

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, cesta I/65

9,82

13,8

9

Banská Bystrica

Žarnovica, cesta I/65

3,08

3,9

10

Banská Bystrica

Banská Bystrica, cesta I/66

3,79

5,9

11

Banská Bystrica

Zvolen, cesta I/50

1,41

4,3

12

Žilina

Trenčín, cesta I/61

4,52

6,5

13

Žilina

Dubnica, cesta I/61

3,28

4,2

14

Žilina

Považská Bystrica

111,32

123,6

Považská Bystrica - Bytča

Bytča - Žilina,
cesty I/18, I/64 a I/65

Žilina

Strečno

Strečno - Martin

Martin

15

Žilina

Kraľovany, cesta I/18

4,77

9,5

16

Žilina

Kysuce, cesta I/11

3,68

4,9

17

Žilina

Ružomberok, cesta I/18

13,89

17,6

18

Žilina

Liptovský Mikuláš, cesta I/18

6,36

6,2

19

Košice

Poprad, cesty I/18 a 67

13,0

17,3

20

Košice

Prešov, cesta I/18

10,48

14,2

21

Košice

Košice, cesta I/50

1,65

2,3

22

Košice

Košice – Šaca, cesta I/50

0,59

1,4


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky