Vybrané úseky väčších ciest pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vybrané úseky väčších ciest pre stav v r. 2016

Väčšie cesty > Diaľnice a rýchlostné cesty > v správe GRANVIA

V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z., v platnom znení, sú spracovatelia strategických hlukových máp povinný poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorá vyplýva Slovenskej republike zo znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC.
Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia okolia väčších ciest dráh je popísaný v bode 4, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich spracovateľ SHM povinný úradu poskytnúť. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky