Identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s.i pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s.i pre stav v r. 2011

Na základe stanovenia problémových oblastí pomocou Noise Score a ich zobrazenia, je možné konštatovať, že výrazným problémom s hlukovou záťažou, ktorú spôsobuje cestná doprava po väčších cestách II. a III. triedy v správe RCBA:
- v meste Malacky, je okolie úseku cesty II/503, pri Kláštornom námestí a v okolí úseku cesty II/590, Legionárska ulica,


- v meste Sv. Jur, je okolie cesty II/502, celý prieťah mesta, ulica Krajinská cesta,


- v meste Pezinok v okolí cesty II/502, v časti Grinava okolie ulice Myslenická a okolie ulíc Bratislavská, Jesenského, Moyzesova a Senecká,


- v obci Vinosady v okolí cesty II/502, ulica Pezinská,


- v meste Modra v okolí cesty II/502, územie okolo ulíc Štefánikova, Dukelská, Štúrova a Horná,


- v obci Viničné v okolí cesty II/503, ulica Hlavná,


- v meste Senec, okolie cesty II/503 a III/1062 - Pezinská ul.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky