Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Jednotlivé úseky rýchlostnej cesty v sledovaných úsekoch,  boli dokončené a dané do užívania v októbri 2011 (G1), resp. v júli 2012 (G2). Výstavba sledovaných úsekov R1 bola realizovaná s dôrazom na dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín, pre hluk z pôsobenia cestnej dopravy, daných slovenskou legislatívou zaoberajúcou sa hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí. Z uvedeného dôvodu boli v okolí sledovaných úsekov R1 navrhnuté a realizované účinné protihlukové opatrenia, vo forme protihlukových stien (PHS (clonenie na dráhe šírenia zvuku od zdroja zvuku k miestu príjmu)).  V úseku G1 bolo realizovaných celkove 29,334 km PHS a v úseku G2 celkove 6,364 km PHS (vrátane PHS vedľa súvisiacich nájazdových ramien).
Väčšina PHS je riešená z pohltivého, nepriehľadného, materiálu. V prípade, ak sa PHS nachádzajú na telesách mostov, sú realizované použitím kombinovaných materiálov. Horná časť plochy PHS, cca 50 – 70 % z celkovej výšky,  je realizovaná  z priehľadného materiálu, so zníženou pohltivosťou. Spodná časť je realizovaná ako nepriehľadná, z pohltivého materiálu. V prípade súbehu s inými úsekmi ciest alebo v okolí nájazdových ramien, sú PHS realizované ako obojstranne pohltivé.   
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, v okolí rýchlostnej cesty R1 v správe GRANVIA, a.s. pre stav v roku 2016,  neboli k dispozícii údaje o PHO na mieste príjmu (opatrenia na fasádach budov, zlepšenie nepriezvučnosti fasád, použitie okien so zvýšenou nepriezvučnosťou alebo s prídavným vetraním bez nutnosti otvárania okien a pod.).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky