Protihlukové opatrenia realizované v minulosti, programy na zníženie hluku v minulosti v okolí diaľnic, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Protihlukové opatrenia realizované v minulosti, programy na zníženie hluku v minulosti v okolí diaľnic, pre stav v r. 2006

Pri pozemnej komunikácii sa na výpo et hlukových indikátorov poskytujú údaje o špecifických vlastnostiach pozemnej komunikácie, medzi ktoré patria i jestvujúce protihlukové opatrenia (vyhláška NV SR . 195/2005 §2 odsek 3a a NV SR . 43/2005 príloha .1, odsek 4c).

Protihluková clona - VEĽKÉ ORVIŠTE v smere Žilina - Bratislava
Celková dĺžka: 553 m
Materiál: Prefabrikované betónové dielce
Typ: reflexná
Kategória zvukovej pohltivosti: A0
Kategória vzduchovej nepriezvučnosti: B3
Výška: 2,0 m

Protihluková clona - HORNÁ STREDA v smere Žilina - Bratislava
Celková d žka clony je 373 m, pri om 60m sú betónové dielce (stena 2a), 56m je sklo (stena
2b), 117m sú betónové dielce (stena 2c)
2a Materiál: Prefabrikované betónové dielce
Typ: reflexná
Kategória zvukovej pohltivosti: A0
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B3
Výška: 1,5 m; D žka: cca.60 m

Na premostení nad cestou .61 je použité:
2b Materiál: SKLO
Typ: reflexná
Kategória zvukovej pohltivosti: A0
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B2
Osadené: HEB 120
Modul: 2,0 m
Výška: 2,1 m(v zaoblení nájazdu na dia nicu „smer Bratislava“ od Pieš an)
Výška: 2,0 m(na premostení)
Celková d žka tohto úseku je 140 m.
Výška: 2,4 m(spojito pokra uje) – d žka tohto úseku je 56 m.
Pozn.: betónový sokel clony má výšku cca. 0,4 m.

Protihluková clona – HORNÁ STREDA v smere Žilina – Bratislava
Celková dĺžka clony: 440 m
3a materiál: NOBASIL / drevené latovanie
Typ: absorpčná
Kategória zvukovej pohltivosti: A3
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B2
Výška: 2,0 m
Modul: 4,0 m(odpo et: 30 ks) = 120 m
3b Materiál: NOBASIL / drevené latovanie
Typ: absorp ná
Kategória zvukovej pohltivosti: A3
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B2
Výška: 2,20 m
Modul: 4,0 m(odpo et: 58 ks) = 232 m
3c Materiál: NOBASIL / drevené latovanie
Typ: absorp ná
Kategória zvukovej pohltivosti: A3
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B2
Výška: 2,0 m
Modul: 4,0 m(odpo et: 18 ks) = 72 m
3d Materiál: NOBASIL / drevené latovanie
Typ: absorp ná
Kategória zvukovej pohltivosti: A3
Kategória vzduchovej nepriezvu nosti: B2
Výška: 2,80 m
Modul: 4,0 m(odpo et: 4 ks) = 16 m

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky