Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí

Na základe výsledkov jednania NDS, a.s. a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií /MDPaT/ bude NDS, a.s.:
• zabezpečovať prípravu podľa odporúčaného poradia systémom hodnotenia “noise score“ /NS/ pozostávajúcu z: - akustických meraní:
- hlukových štúdií
- projektovej dokumentácie pre výstavbu PHC
• vyhodnocovať účinnosť materiálov, konštrukcií, skladieb používaných pri výstavbe PHC z hľadiska akustickej účinnosti, životnosti, odolnosti a pod.
• preverovať funkčnosť jestvujúcich PHC v správe NDS, a.s. a navrhovať potrebné opravy s vyhodnotením ekonomickej náročnosti. (PHC boli realizované v časovom horizonte 20 rokov a sú v často nevyhovujúcom technickom stave, ktorý následne vplýva na vibroakustické vlastnosti hodnotených zariadení.)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky