Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

V rokoch 2012 až 2017 je pripravovaná rekonštrukcia, resp. oprava niektorých ciest v správe Regionálne cesty Bratislava v meste Malacky. Vyhodnotenie vplyvu uvedenej rekonštrukcie, na zníženie počtu obyvateľov zasiahnutých nadmernou hlukovou záťažou, je uvedené v tabuľke 1. V uvedenom časovom období je pripravovaná aj oprava obrusnej vrstvy na vybraných úsekoch ciest v správe Regionálne cesty Bratislava aj v okresoch Senec a Pezinok. Vplyv výmeny obrusnej vrstvy, na vybraných úsekoch väčších ciest, na zníženie počtu obyvateľov zasiahnutých nadmerným hlukom z cestnej dopravy, je uvedený v tabuľke 2.
Vybudovanie preložky cesty II/502, ne je uvažované v období 2012 až 2017. Toto opatrenie je uvažované realizovať v ďalšom období. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre tento projekt.
Na území v okolí väčších ciest v správe Regionálne cesty Bratislava, neboli vyhlásené žiadne tiché oblasti.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky