Protihlukové opatrenia realizované v minulosti, programy na zníženie hluku v minulosti v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Protihlukové opatrenia realizované v minulosti, programy na zníženie hluku v minulosti v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Hluková situácia v okolí ciest I. triedy bola sledovaná už v minulosti. Pri plánovaní nových ciest boli robené hlukové štúdie, aby sa minimalizovala hluková záťaž obyvateľstva. Následne pri kolaudácii nových úsekov, ale aj pri väčších opravách boli robené kontrolné merania hluku. Z používaných protihlukových opatrení sú najznámejšie protihlukové clony.

Na úsekoch ciest I. triedy, na ktorých sa robila strategická hluková mapa, sú protihlukové clony použité iba na dvoch úsekoch.

Na úseku 14 (Považská Bystrica, Žilina, Martin) sa nachádza 16 protihlukových clôn s celkovou dĺžkou 1497 m (všetky meste Žilina). Tri protihlukové clony sú na úseku 16 (Kysuce) v okolí cesty I/11 pri obci Oškerda.


Príklad protihlukovej clony v Žiline (Tolstého ulica)


Príklad protihlukovej clony v Žiline (Budatín)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky