Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia pre stav v r. 2011

V okolí uvedených ciest í, boli v minulosti realizované systémové protihlukové V rámci tejto prestavby boli realizované aj protihlukové opatrenia. Realizácia opatrení na zníženie hlukovej záťaže v dotknutom vonkajšom chránenom priestore bola robená formou protihlukových stien pozdĺž niektorých sledovaných cestných komunikácií (clonenie na dráhe šírenia zvuku od zdroja zvuku k miestu príjmu). Informácie o iných systémové opatreniach, včase spracovanie SHM, neboli k dispozícii.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky