Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2006

Hranice aglomerácie určilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja vo všeobecne záväznom nariadení č. 9/2005 dňa 27. 4. 2005. Jedná sa o rozsiahle členité územie od Senca po Devín a od Čuňova po Malacky.
Aglomerácia obsahuje oblasti husto obývané, ale sú tu tiež miesta s minimálnou hustotou obyvateľstva, zasahuje do 8 okresov, obsahuje 34 obcí, resp. mestských častí v 52 katastrálnych územiach.
Plocha bratislavskej aglomerácie je 853,15 km
2.

Zoznam obcí a katastrálnych území pre spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie.

Obec

Ktastrálne územie

Č. okresu

Okres

Číslo

Výmera obce[m2]

Názov obce

Výmera [m2]

Názov

101

Bratislava I

528595

9 590 124

BA-m.č.S´TARÉ MESTO

9 590 124

STARÉ MESTO

102

Bratislava II

529311

42 492 968

BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE

42 492 968

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

529320

39 700 420

BA-m.č. RUŽINOV

7 273 620

NIVY

19 501 070

RUŽINOV

12 925 730

TRNÁVKA

529338

10 296 679

BA-m.č. VRAKUŇA

10 296 679

VRAKUŇA

103

Bratislava III

529346

37 481 484

BA-m.č. NOVÉ MESTO

9 852 704

NOVÉ MESTO

27 628 780

VYNOHRADY

529354

23 596 908

BA-m.č. RAČA

23 596 908

RAČA

529362

13 533 846

BA-m.č. VAJNORY

13 533 846

VAJNORY

104

Bratislava IV

529401

13 964 197

BA-m.č. DEVÍN

13 964 197

DEVÍN

529371

24 227 754

BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES

24 227 754

DEVÍNSKA NOVÁ VES

529389

8 648 836

BA-m.č. DÚBRAVKA

8 648 836

DÚBRAVKA

529397

10 947 874

BA-m.č. KARLOVA VES

10 947 874

KARLOVA VES

529419

6 543 201

BA-m.č. LAMAČ

6 543 201

LAMAČ

529427

32 292 322

BA-m.č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA

32 292 322

ZÁHORSKÁ RICA I

105

BTATISLAVA V

529435

18 622 718

BA-m.č. ČUNOVO

18 622 718

ČUNOVO

529443

21 342 442

BA-m.č. JAROVCE

21 342 442

JAROVCE

529460

28 680 104

BA-m.č. PETRŽALKA

28 680 104

PETRŽALKA

529494

25 558 261

BA-m.č. RUSOVCE

25 558 261

RUSOVCE

106

Malacky

508055

44 312 001

LOZORNO

44 312 001

LOZORNO

508063

23 202 355

MALACKY

23 202 355

MALACKY

508195

22 457 239

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

21 848 578

PLAVECKÝ ŠTVRTOK I

608 661

PLAVECKÝ ŠTVRTOK II

508233

67 173 892

STUPAVA

9 497 735

MAST I

1 156 679

MAST II

1 361 305

MAST III

52 559 977

STUPAVA

2 084 238

ZÁHORSKÁ BYSTRICA I

513 958

ZÁHORSKÁ BYSTRICA II

107

Pezinok

508101

49 623 633

MODRA

49 623 633

MODRA

508179

72 755 000

PEZINOK

10 904 357

GRINAVA

61 850 643

PEZINOK

507989

39 868 983

SVÄTÝ JUR

7 529 421

NESTICH

32 339 562

SVÄTÝ JUR

508314

5 154 602

VINOSADY

3 123 073

MALÉ TŔNIE

2 031 529

VEĽKÉ TŔNIE

108

Senec

507814

28 430 875

BERNOLÁKOVO

28 430 875

BERNOLÁKOVO

545333

26 952 836

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

11 507 336

JÁNOŠKOVA

5 110 741

NOVÁ LIPNICA

10 334 759

NOVÉ KOŠARISKÁ

507938

14 257 889

IVÁNKA PRI DUNAJI

6 447 440

FARNÁ

7 810 449

IVÁNKA PRI DUNAJI

508071

8 829 283

MALINOVO

6 961 866

MALINOVO I

1 867 417

MALINOVO II

508110

19 010 163

MOST PRI BRATISLAVE

14 856 002

MOST PRI BRATISLAVE

4 154 161

STUDENÉ

508209

8 859 251

ROVINKA

8 859 251

ROVINKA

508217

38 713 546

SENEC

38 713 546

SENEC

508292

10 161 015

VEĽKÝ BIEL

3 164 319

VEĽKÝ BIEL

6 996 696

VEĽKÝ BIEL

555509

5 865 836

ZÁLESIE

5 865 836

ZÁLESIE 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky