Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratioslavskej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratioslavskej aglomerácie pre stav v r. 2011

Územie Bratislavskej aglomerácie (BA) sa nachádza na juhozápade Slovenskej republiky. Územie BA je tvorené katastrálnymi územiami mestských častí Bratislavy a katastrálnymi územiami obcí Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob Bernolákovo. Celková plocha územia BA je 444,4 km2z toho územie mestských častí Bratislavy je 367,0 km2.
Poloha územia BA, vzhľadom na územie Slovenska

Situovanie Bratislavskej aglomerácie okolo centra Bratislavy.

Zoznam obcí a katastrálnych území pre spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie.

Obec

Ktastrálne územie

Č. okresu

Okres

Číslo

Výmera obce[m2]

Názov obce

Výmera [m2]

Názov

101

Bratislava I

528595

9 590 124

BA-m.č.S´TARÉ MESTO

9 590 124

STARÉ MESTO

102

Bratislava II

529311

42 492 968

BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE

42 492 968

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

529320

39 700 420

BA-m.č. RUŽINOV

7 273 620

NIVY

19 501 070

RUŽINOV

12 925 730

TRNÁVKA

529338

10 296 679

BA-m.č. VRAKUŇA

10 296 679

VRAKUŇA

103

Bratislava III

529346

37 481 484

BA-m.č. NOVÉ MESTO

9 852 704

NOVÉ MESTO

27 628 780

VYNOHRADY

529354

23 596 908

BA-m.č. RAČA

23 596 908

RAČA

529362

13 533 846

BA-m.č. VAJNORY

13 533 846

VAJNORY

104

Bratislava IV

529401

13 964 197

BA-m.č. DEVÍN

13 964 197

DEVÍN

529371

24 227 754

BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES

24 227 754

DEVÍNSKA NOVÁ VES

529389

8 648 836

BA-m.č. DÚBRAVKA

8 648 836

DÚBRAVKA

529397

10 947 874

BA-m.č. KARLOVA VES

10 947 874

KARLOVA VES

529419

6 543 201

BA-m.č. LAMAČ

6 543 201

LAMAČ

529427

32 292 322

BA-m.č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA

32 292 322

ZÁHORSKÁ RICA I

105

Bratislava V

529435

18 622 718

BA-m.č. ČUNOVO

18 622 718

ČUNOVO

529443

21 342 442

BA-m.č. JAROVCE

21 342 442

JAROVCE

529460

28 680 104

BA-m.č. PETRŽALKA

28 680 104

PETRŽALKA

529494

25 558 261

BA-m.č. RUSOVCE

25 558 261

RUSOVCE

108 Senec
507814
28 430 875
BERNOLÁKOVO
28 430 875
BERNOLÁKOVO

 507938
 
14 257 889
IVÁNKA PRI DUNAJI
6 447 440
FARNÁ
7 810 449
IVÁNKA PRI DUNAJI
508110
 19 010 163
MOST PRI BRATISLAVE
14 856 002
MOST PRI BRATISLAVE

4 154 161
STUDENÉ
507911 15 119 00 CHORVÁTSKY GROB
Severovýchodná časť územia zasahuje do územia pohoria Malé Karpaty. V strede západnej časti územia BA, sa nachádza územie Devínskej Kobyly, kopec s výškou 514 mnm (Bpv). Tieto územia sú malo obývané a nenachádzajú sa tu žiadane výrazné zdroje hluku. Západnou časťou územia, približne so severu na juh, preteká najväčšia slovenská rieka Dunaj. Severozápadná časť územia a južne od spojnice medzi Devínskou kobylou a vrchom Kamzík, v Malých Karpatoch, je územie rovinaté. Najnižšie položené územie je v južnej časti BA, vo výške cca 120 mnm (Bpv). Najvyšším bodom je vrchol Devínskej Kobyly.
Na území BA, sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorej súčasťou je aj Devínska Kobyla. V okolí riek, Morava a Dunaj, a na časti územia CHKO Malé Karpaty, sa na území Ba nachádza územie NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie (Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Malé Karpaty a Sysľovské polia) a NATURA 2000 – Územia európskeho významu (Vydrica, Biskupické luhy Hrušov, Vydrica, Homoľské Karpaty, Bratislavské luhy, Štokeravská vápenka, Devínske alúvium Moravy, Morava, Devínske jazero, Devínska Kobyla, Ostrovné lúčky)
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy BA, pre stav v roku 2011, nebola v aglomerácii vyhlásená žiadna „tichá oblasť“ (v zmysle zákona 4. 2/2005 Z.z., §3, odstavec e)).
Na území BA, podľa údajov poskytnutých ohlasovňami pobytu mestských častí a obcí pre stav v roku 2011, bolo prihlásených k trvalému pobytu 494 566 obyvateľov. Na katastrálnom území mestských častí Bratislava bolo prihlásených 476 871 obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že väčšina obyvateľov BA, býva priamo v hlavnom meste SR Bratislava. Podľa dodaných údajov, v roku 2011, boli obyvatelia BA prihlásení k trvalému pobytu na 32 263 adresách, z toho na katastrálnom území mestských častí Bratislavy na 27 517 adresách.
Na území hlavného mesta Bratislava, bývajú obyvatelia väčšinou vo viacpodlažných bytových domoch - najmä v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka. V ostatných mestských častiach Bratislavy a obciach, ktoré sú súčasťou BA, sú obytné budovy vo forme nízkopodlažných rodinných domov a viacpodlažných bytových domov.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky