Opis a charakteristika územia, na ktorom sa robila SHM Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opis a charakteristika územia, na ktorom sa robila SHM Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011

Územie Košickej aglomerácie (KEA) sa nachádza na východe Slovenskej republiky. Územie KEA nepokrýva celé územie katastra mesta Košice. Celková plocha územia KEA je 114,4 km2.
Poloha územia Košickej aglomerácoe, vzhľadom na územie Slovenska

Situovanie Košickej aglomerácie okolo centra Kočíc
Aglomerácia sa rozprestiera okolo rieky Hornád, prevažne v Košickej kotline, ktorá je súčasťou Východopanónskej panvy. Zo severu a severozápadu aglomeráciu ohraničuje, a na jej území sa čiastočne nachádza Slovenské Rudohorie, ktoré je súčasťou Karpát. Z východu aglomeráciu ohraničuje okraj pohoria Slanských vrchov. V južnej časti aglomerácia plynule prechádza do Košickej kotliny.
Centrum mesta Košice a aj aglomerácie, je v nadmorskej výške cca 206 - 212 mnm (Bpv). Najvyšší bod aglomerácie je v nadmorskej výške 733,73 mnm (Bpv) v oblasti Panského lesa, západne od rekreačného strediska Jahodná, v severozápadnej časti územia aglomerácie. Najnižší bod je v nadmorskej výške 181,72 mnm (Bpv) na hranici juhovýchodnej časti aglomerácie, vedľa rieky Hornád. Rieka Hornád preteká približne geometrických stredom aglomerácie zo severu na juh.
Niektoré časti území aglomerácie sú súčasťou chránených území členských krajín EU NATURA 2000. Severozápadná časť územia aglomerácie, Čermeľské údolie , Košický les a Panský les sa nachádzajú v území NATURA 2000 – chránené vtáčie územia. V severnej časti územia aglomerácie, severne od riečky Čermeľ (Čermeľská dolina, Na valaskom), sa nachádza NATURA 2000 - chránené územie európskeho významu.
Historická časť mesta Košice, je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku.
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy KEA, pre stav v roku 2011, nebola v aglomerácii vyhlásená žiadna „tichá oblasť“ (v zmysle zákona 2/2005, §3, odsek e).
Na území KEA, podľa údajov poskytnutých Registrom obyvateľstva MV SR, pre stav v roku 2011, bolo prihlásených k trvalému pobytu 231917 obyvateľov. Podľa dodaných údajov boli v roku 2011, obyvatelia KEA prihlásení k trvalému pobytu na 11737 adresách.
Aglomerácia, ako aj mesto Košice, je rozdelená do štyroch okresov a 22 mestských častí. Zástavba obytnými budovami na území aglomerácie je rôzna, od prízemných rodinných domov po viacpodlažné bytové domy na sídliskách. Viacpodlažné bytové domy sa väčšinou nachádzajú v centre mesta a na sídliskách, Sídlisko Dargovských hrdinov, Terasa, Južné Mesto, Nad Jazerom a Ťahanovce. Tieto sídliská sú rozmiestnené rovnomerne okolo centrálnej časti mesta Košice.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky