Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Územie okolo ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. (ďalej RCBA), na ktorých bola v roku 2011 intenzita dopravy vyššia ako 3 milióna pohybov za rok, sú na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK) rozložené v dvoch súvislých celkoch.

Úsek C1: Celý úsek sa nachádza na území mesta Malacky. Tvorí ho okolie vybraných úsekov ciest II. triedy č. II/503 a II/590 a je tvorený tromi časťami. Približný stred úseku C1 je na križovatke ciest II/503 a II/590. Jedna časť úseku je vedená na juhovýchod pozdĺž cesty II/503, po križovatku s diaľnicou D2, kde končí. Druhá časť je vedená pozdĺž cesty II/503 na západ, po križovatku s cestou I/2, kde končí. Tretia časť je v okolí cesty II/590, začína na križovatke s cestou II/503 a končí na križovatke s ulicou Oslobodenia. Celková plocha územia je 3,8 km2.

ÚsekPopis cestyČíslo cesty
Číslo sčítacieho úseku / Intenzita dopravy v roku 2011 [voz/rok]

 
 C1
 
Od križovatky II/503 s D2 po križovatku II/503 s II/590 – východná časť Malaciek
II/503
81121 / 5 396525
Od križovatky II/503 s II/590 po križovatku II/503 s I/2 – po stred mesta Malacky
II/503
81122 / 6 203175
Od križovatky II/503 s II/590 po križovatku II/503 s ulicou Oslobodenie v Malackách – severovýchodná časť Malaciek
II/590
82801 / 3 475895
Úsek C2: Tento úsek prechádza dvomi okresmi Bratislavského samosprávneho kraja – okresom Pezinok a Senec. Úsek tvorí okolie vybraných úsekov ciest druhej triedy č. II/502, č. II/503 a tretej triedy č. III/503007 (okolie Pezinskej ulice v Senci). Aj tento úsek sa skladá z troch samostatných častí. Prvá časť je tvorená územím okolia cesty II/502 na hranici mesta Bratislava, pokračuje smerom cez mesto Svätý Jur do Pezinka, po križovatku s cestou II/503, na východnom okraji mesta Pezinok. Druhá časť je tvorená okolím cesty II/502 od križovatky s cestou II/503, na východnom okraji mesta Pezinok, pokračuje do mesta Modra a končí na križovatke s cestou II/504, na východnom okraji mesta Modra. Tretia časť začína na križovatke ciest II/502 a II/503 a pokračuje smerom na juh pozdĺž cesty II/503, cez obec Viničné do mesta Senec, kde končí na jeho výhodnom okraji na križovatke s cestou I/61 a začiatku cesty I/62. Tento úsek má ešte malé odbočenie na križovatke ciest II/503 a III/503007. Z tejto križovatky pokračuje obývanou časťou mesta Senec v okolí ulice Pezinská (súčasť cesty III/503007) po križovatku s Bratislavskou ulicou (cestou I/61). Celková plocha územia C2 je 31 km<span class=msup>2</span>.
Povrch, obrusná vrstva vozovky je na väčšine úsekov tvorená povrchom kategórie A9 (asfalto-betónový povrch so strednou štruktúrou, starý, povrch vyhladený dlhodobým používaním) alebo A10 (asfalto-betónový povrch so strednou štruktúrou, poškodený s trhlinami, čiastočne opravený ). Niektoré krátke opravované úseky mali v roku 2011 povrch kategórie A11 (asfaltový koberec s mastixom, obrusná vrstva so strednou štruktúrou, modifikovaný asfalt mastixom, čiastočne uzavreté póry).
ÚsekPopis cestyČíslo cesty
Číslo sčítacieho úseku / Intenzita dopravy v roku 2011 [voz/rok]

 

C2
Od hranice mesta Bratislava (východný okraj Rače) po križovatku II/502 s II/503, východná časť Pezinka – územie miest Svätý Jur a Pezinok
II/502
81009 / 7 812825
81004 / 7 812825
81010 / 7 812825
81012 / 8 408140
81011 / 8 923885
81101 / 5 996585
Od križovatky II/502 s II/503 (východná časť Pezinka) po križovatku II/504 (východná časť mesta Modra) – územie východnej časti Pezinka, obce Vinosady a mesta Modra
II/502
80116 / 6 096595
81020 / 5 457115
81023 / 3 533200
81021 / 4 630025
Od križovatky II/502 s II/503, východná časť Pezinka po križovatku II/503 s I/61 (východná časť mesta Senec); odbočka z cesty II/503 na III/503007 ulica Pezinská v meste Senec – územie obce Vinosady a východnej časti mesta Senec
II/593
III/503007
81100 / 4 67200
81096 / 5 243590
81627 / 7 712815
86090 / 4 305175
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky