Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Vybrané boli tie úseky ciest I. triedy, ktoré na základe dostupných informácii plnili v roku 2006 podmienku viac ako 6 000 000 prejazdov za rok.
Údaje o intenzite dopravy z priameho sčítania neboli v čase tvorby strategickej hlukovej mapy (SHM) pre uvedený rok k dispozícii. Vychádzalo sa preto z údajov získaných zo sčítania v roku 2005 a z nich sa pomocou rastových koeficientov určili údaje pre rok 2006.
Na základe takto získaných údajov o intenzite dopravy pre rok 2006 na jednotlivých sčítacích úsekoch a na základe usmernenia ÚVZ SR (OHŽP/6112/2006) sa presne definovali úseky ciest I. triedy i plocha výpočtovej oblasti, na ktorej sa tvorila strategická hluková mapa. Zoznam úsekov je uvedený v tabuľke. Celková dĺžka sledovaných ciest je 237,7 km a celková plocha územia pre ktoré sa robila strategická hluková mapa je 284,9 km2. Úseky sú rozmiestnené takmer na celom Slovensku od Trnavy po Košice.

Úseky ciest I. triedy, na ktorých bola robená strategická hluková mapa.

Č. úseku

IVSC

Úsek

Dĺžka [km]

Plocha [km2]

1

Bratislava

Komárno, cesta I/63

7,24

7,3

2

Bratislava

Nové Zámky, cesta I/64

2,53

3,5

3

Bratislava

Trnava, cesta I/51

6,97

11,6

4

Bratislava

Nitra, cesty I/64 a I/65

16,5

15,8

5

Bratislava

Zlaté Moravce, cesta I/65

1,83

2,9

6

Bratislava

Levice, cesta I/51

5,13

4,2

7

Banská Bystrica

Prievidza, cesta I/64 (I/50)

5,96

4,0

8

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, cesta I/65

9,82

13,8

9

Banská Bystrica

Žarnovica, cesta I/65

3,08

3,9

10

Banská Bystrica

Banská Bystrica, cesta I/66

3,79

5,9

11

Banská Bystrica

Zvolen, cesta I/50

1,41

4,3

12

Žilina

Trenčín, cesta I/61

4,52

6,5

13

Žilina

Dubnica, cesta I/61

3,28

4,2

14

Žilina

Považská Bystrica, Žilina, Martin,cesty I/18, I/64 a I/65

111,32

123,6

15

Žilina

Kraľovany, cesta I/18

4,77

9,5

16

Žilina

Kysuce, cesta I/11

3,68

4,9

17

Žilina

Ružomberok, cesta I/18

13,89

17,6

18

Žilina

Liptovský Mikuláš, cesta I/18

6,36

6,2

19

Košice

Poprad, cesty I/18 a 67

13,0

17,3

20

Košice

Prešov, cesta I/18

10,48

14,2

21

Košice

Košice, cesta I/50

1,65

2,3

22

Košice

Košice – Šaca, cesta I/50

0,59

1,4

 

Spolu 22 úsekov

237,7

284,9



Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky