Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016

Územie okolo železničných tratí v správe ŽSR, na ktorých bola v roku 2016 intenzita pohybu vlakov vyššia ako 30 tisíc vlakov za rok, sú rozložené po celom území SR. Celkove je územie okolia väčších železničných tratí, pre stav v roku 2016, rozdelené do šiestich súvislých celkov.

Úsek
Časti úseku  
Trať
Počet prejazdov vlakov za rok 2016
Z1
Devínska Nová Ves - Zohor
ŽSR - 110
43 949
Zohor – Kúty
ŽSR - 110
38 172
Z2
Bratislava Rača - Trnava
ŽSR – 120
43 857
Trnava – Leopoldov
ŽSR – 120
37 286
Z3
Bratislava Vajnory – Galanta
ŽSR – 130
40 606
Galanta – Šaľa
ŽSR – 130
43 171
Šaľa – Palárikovo
ŽSR – 130
40 671
Palárikovo – Nové Zámky
ŽSR – 130
41 169
Z4
Nové mesto nad Váhom - Trenčín
ŽSR – 120
36 841
Trenčín - Púchov
ŽSR – 120
32 974
Púchov – Žilina
ŽSR – 120
32 974
Žilina – Čadca
ŽSR – 127
32 974
Žilina – Odbočka Váh
ŽSR - 180
54 430
Žilina / Teplička - Odb. Váh
ŽSR - 180
55 099
Varín – Žilina / Teplička
ŽSR - 180
54 351
Vrútky - Strečno
ŽSR - 180
51 146
Vrútky – Kraľovan
ŽSR - 180
41 488
Kraľovany – Liptovský Mikuláš
ŽSR - 180
44 437
Liptovský Mikuláš – Štrba
ŽSR - 180
37 705
Štrba – Poprad
ŽSR - 180
39 850
Poprad – Spišská Nová Ves
ŽSR - 180
43 755
Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy
ŽSR - 180
39 389
Spišské Vlachy – Margecany
ŽSR - 180
39 204
Margecany – Kysak
ŽSR - 180
39 952
Kysak – Košice
ŽSR - 180
55 233
Z5
ŽST Košice Barca – výhybka Slivník
ŽSR - 190
33 311
Z6
Zvolen – Banská Bystrica
ŽSR - 170
33 978
Úsek Z1: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Kúty (časť trate ŽSR- 110, Bratislava - Kúty - Břeclav), celková plocha 47 km<span class=msup>2</span>
Úsek Z2: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Leopoldov (časť trate ŽSR-120, Bratislava - Žilina), celková plocha 54,2 km<span class=msup>2</span>
Úsek Z3: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Nové Zámky (časť trate ŽSR–130, Bratislava – Palárikovo – Štúrovo), celková plocha 85,8 km<span class=msup>2</span>
Úsek Z4: Železničná stanica Nové mesto nad Váhom, po železničnú stanicu Žilina (časť trate ŽSR-120, Bratislava – Žilina). V Žiline sa úsek ďalej rozdeľuje. Jedna časť pokračuje na sever do železničnej stanice Čadca (časť trate ŽSR-127, Žilina –Čadca – Svrčinovec) druhá časť pokračuje na východ, po okraj košickej aglomerácie (časť trate ŽSR-180, Žilina – Košice), celková plocha 444 km<span class=msup>2</span>
Úsek Z5: Hranica košickej aglomerácie po výhybku Slivník (časť trate ŽSR-190, Košice – Kalša – Trebišov), celková plocha 33 km<span class=msup>2</span>
Úsek Z6: Zo železničnej stanice Zvolen po železničnú stanicu Banská Bystrica (časť trate ŽSR 170, Zvolen – Vrútky), celková plocha 31,5 km<span class=msup>2</span>

Podľa údajov z Registra obyvateľov MZ SR, v riešenom území bolo k trvalému pobytu v roku 2016 prihlásených 393 234 obyvateľov, čo je približne 7,2 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska (stav pre rok 2016).

Koľajnice na úseku Z1 sú pozdĺž celého úseku uložené na betónových podvaloch. Na niektorých častiach sú uložené pomocou pružného upnutia.
Na úseku Z2 bola robená v posledných dvadsiatich rokoch kompletná rekonštrukcia. Jedná sa o modernú železničnú trať, s možnosťou dosahovania rýchlosti vlakových súprav do 160 km/h. Koľajnice sú upnuté pomocou pružného uloženia. Pozdĺž trate sú v niektorých úsekoch realizované protihlukové opatrenia na ceste šírenia medzi zdrojom a miestom príjmu vo forme protihlukových stien (PHS).
Na úseku Z3 sú koľajnice väčšinou uložené na betónových podvaloch. Na časti úseku sú uložené pomocou pružného upevnenia staršej konštrukcie. V niektorých staniciach sú časti trate riešené pomocou drevených podvalov (výhybky, priecestia).
V časti úseku Z4, od ŽS Nové mesto nad Váhom po ŽS Žilina, je trať riešená pomocou betónových podvalov. V časti úseku pozdĺž trate ŽSR-127, Žilina – Čadca, medzi Žilinou a ŽS Krásno nad Kysucou bola v posledných piatich rokoch urobená kompletná rekonštrukcia a prestavba trate (podobne ako na úseku Z2). Koľajnice sú uložené na betónových podvaloch pomocou pružného uloženia. V okolí trate bolo vybudovaných cca 9,6 km protihlukových stien. V časti úseku zo ŽS Žilina do ŽS Poprad, sú koľajnice uložené na betónových podvaloch. V časti zo ŽS Poprad do ŽS Krompachy, sú na niektorých úsekoch trate koľajnice uložené na betónových podvaloch a na niektorých úsekoch aj na drevených podvaloch. Od ŽS Krompachy, po hranicu košickej aglomerácie, sú koľajnice uložené na betónových podvaloch.
Na úseku Z5 sú koľajnice uložené na betónových podvaloch, len na priecestiach s niektorými cestnými komunikáciami, výhybkách a niektorých častiach železničných staníc, sú podvaly drevené.
Na úseku Z6 sú koľajnice uložené na betónových podvaloch, len na priecestiach s niektorými cestnými komunikáciami, výhybkách a niektorých častiach železničných staníc, sú podvaly drevené.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky