Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016

Podľa zákona 2/2005, §5, odstavec d), je obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii povinná zabezpečiť spracovanie strategickej hlukovej mapy. V Bratislavskej aglomerácii je to hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Spracovateľ:

EUROAKUSTIK s.r.o.,
Letisko M. R. Štefánika 63
820 01 Bratislava 21


Sppolupráca:


ACCON GmbH


Použitý výpočtový systém:


CadnaA - DataKustik


3-D model vytvorený zo zdrojových dát:


EUROSENSE s. r. o.


Geodis Slovakia s. r. o.


Mapové podklady:


MAPA Slovakia Digital s. r. o.,
s využitím podkladov UGKK SR

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky