Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011

Podľa zákona 2/2005, §5, odstavec d) strategickú hlukovú mapu aglomerácie je povinná spracovať obec s najväčším počtom obyvateľov. V košickej aglomerácii sú najväčšou obcou Košice.

 

mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice

Spracovatelia:


EUROSENSE s. r. o.

Kutuzovova 13

831 01 Bratislava

EUROAKUSTIK s.r.o.,
Letisko M. R. Štefánika 63
820 01 Bratislava 21


Sppolupráca:


ACCON GmbHEKOLA group s. r. o.
Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta


lbSolve, s.r.o.


Použitý výpočtový systém:


CadnaA - DataKustik


3-D model vytvorený zo zdrojových dát:


EUROSENSE s. r. o.


Geodis Slovakia s. r. o.


Mapové podklady:


MAPA Slovakia Digital s. r. o.,
s využitím podkladov UGKK SR

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky