Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

V zmysle zákona 2/2005 je vypracovanie strategickej hlukovej mapy povinný zabezpečiť správca pozemnej komunikácie. Pre uvedené úseky ciest I. triedy je to:


Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičová 19
826 19 Bratislava

Na riešení projektu sa zúčastnili nasledovné firmy:

Koordinátor projektu:

EUROAKUSTIK s.r.o.,
Letisko M. R. Štefánika 63
820 01 Bratislava 21


ACCON GmbH


Spracovatelia:


NORSONIC Slovensko s. r. o.EKOLA group s. r. o.


Použitý výpočtový systém:


Cadna A - DataKustik


3-D model vytvorený zo zdrojových dát:


EUROSENSE s. r. o.


Geodis Slovakia s. r. o.


Mapové podklady a adresné body:


MAPA Slovakia Digital s. r. o.,
s využitím podkladov UGKK SR

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky