Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016

V zmysle zákona 2/2005 Z.z. je vypracovanie strategickej hlukovej mapy povinný zabezpečiť:
 

Železnioce Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Spracovateľ:

EP Projekt s.r.o.,
Mlynská 28
040 01 Košice

 

EUROAKUSTIK s.r.o.,
Letisko M. R. Štefánika 63
820 01 Bratislava 21


Použitý výpočtový systém:


CadnaA - DataKustik


3-D model vytvorený zo zdrojových dát:


EUROSENSE s. r. o.


Mapové podklady:


MAPA Slovakia Digital s. r. o.,
s využitím podkladov UGKK SR

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky