Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Na území, kde bola urobená Strategická hluková mapa (SHM) v okolí ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest žije 378 060 obyvateľov.
Na základe sledovania Noise score (NS) bolo na tomto území určených 152 problémových miest.
Na týchto problémových miestach (na mapách označených červenou farbou), kde NS je väčšie ako 52630, žije 41124 obyvateľov, čo je 10,88 %.
Noise score celej plochy, na ktorej bola urobená SHM je 34,18 mld. Na miestach označených červenou farbou je NS 34,14 mld, čo je 99,89%.

Podľa NS je najviac zaťaženou oblasťou Žilina a jej okolie (NS = 10,27 mld). Tu žije 55574 obyvateľov. Z toho na 13 problémových miestach označených červenou farbou žije 4852 obyvateľov, čo je 8,73%.

Prvých 20 problémových miest, ktoré majú najvyššie NS je uvedených v tabuľke.

Poradie

Kritické miesto

Počet obzvateľov

NS v tisíc

NS v %

1

ZA - 4

1481

5100691

14,92

2

PB2 - 5

129

3624887

10,60

3

PV - 2

384

2949914

8,63

4

PB2 - 6

75

2261173

6,62

5

ZA - 8

349

1859243

5,44

6

MT2 - 2

101

1636480

4,79

7

PB1 - 4

276

1252199

3,66

8

PB1 - 2

250

1167503

3,42

9

KM - 3

62

1158316

3,39

10

ZA - 2

192

1109220

3,25

11

PB1 - 3

1139

1045039

3,06

12

MT2 - 10

79

878001

2,57

13

ZA - 13

285

797946

2,33

14

RK1 - 4

301

634164

1,86

15

TT - 4

1130

561801

1,64

16

ZA - 6

58

553490

1,62

17

MT2 - 3

134

537669

1,57

18

MT2 - 4

17

469554

1,37

19

ZA - 7

125

429686

1,26

20

TT - 2

1430

429263

1,26

 

spolu

7997

28456240

83,3


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky