Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011

Na území BA boli v minulosti realizované protihlukové opatrenia vo forme protihlukových clôn (protihlukové steny a valy) a opatrenia na obytných budovách pre zabezpečenie vetrania pri zatvorených okách (vetracie mriežky a štrbiny vo vybraných miestnostiach vnútorného chráneného priestoru v bytových domoch).
Celkove bolo na území BA, pre stav v roku 2011, vybudovaných 21680 metrov protihlukových stien (PHS) a jeden protihlukový val v dĺžke 560 metrov. Z uvedených PHS bolo v okolí železničných tratí vybudovaných 245 metrov PHS.
Pre stav v roku 2011 bolo na území BA približne 100 bytových domov s inštalovaným systémom prídavného vetrania pri zatvorených oknách.


Príklad protihlukovej bariéry na diaľnici v Bratislave

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky