Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2016

Na území Bratislavskej aglomerácie boli v minulosti realizované protihlukové opatrenia vo forme protihlukových clôn (protihlukové steny a valy) a opatrenia na obytných budovách pre zabezpečenie vetrania pri zatvorených okách (vetracie mriežky a štrbiny vo vybraných miestnostiach vnútorného chráneného priestoru v bytových domoch).
Celkove bolo na území Bratislavskej aglomerácie, pre stav v roku 2016, vybudovaných 21680 metrov protihlukových stien a jeden protihlukový val v dĺžke 560 metrov. Z uvedených protihlukových stien bolo v okolí železničných tratí vybudovaných 245 metrov protihlukových stien.
Pre stav v roku 2016, na území Bratislavskej aglomerácie, neboli k dispozícii informácie o bytových domoch a obydliach s inštalovaným systémom prídavného vetrania pri zatvorených oknách.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky