Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Košickej aglomerácii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia v Košickej aglomerácii pre stav v r. 2011

Na území KEA boli v minulosti realizované protihlukové opatrenia vo forme protihlukových stien vedľa cestných komunikácií.
Celkove bolo na území KEA, pre stav v roku 2011, vybudovaných 6999 metrov protihlukových stien (PHS). Všetky PHS boli vybudované vedľa pozemných komunikácií.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky