Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

V čase spracovania strategickej hlukovej mapy pre stav v roku 2011, v okolí väčších ciest v správe RCBA, neboli realizované systematické programy a opatrenia na zníženie hlukovej záťaže spôsobovanej prevádzkou na sledovaných cestách II. a III. triedy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky