Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov na realizáciu opatrení v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov na realizáciu opatrení v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií

Podľa 39. Odborného usmernenia ÚVZ SR, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti sa na základe strategických hlukových máp a konfliktných plánov sa v súlade s článkom II. tohto usmernenia vytvorí mapa problémových miest na uvedených územiach. Pre výber lokalít v rámci akčných plánov, pre ktoré sa majú pripraviť protihlukové opatrenia sa využili analytické metódy, ktoré okrem hladín hluku zohľadňujú zároveň aj počet obyvateľov v jednotlivých obytných domoch vystavených nadmernému hluku. Na základe použitia týchto metód sa hodnotili všetky posudzované obce v okolí hodnotených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku NDS, a.s.

D1 Senec – Sverepec
Čataj, Igram, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč, Modranka, Zavar, Dolné Lovčice, Voderady, Piešťany, Veľké Orvište, Bašovce, Horná Streda, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Beckov, Ivanovce, Malé Bierovce, Velčice, Súhrada, Kostolná – Záriečie, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, Ladce, Hloža, Beluša, Rybníky, Visolaje, Sverepec.

R1 Trnava - Nitra
Modranka, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj, Nový Majer, Sereď, Dolná Streda, Váhovce, Šoporňa, Pata, Alexandrov dvor, Báb, Veľké Zálužie, Lehota, Kynek, Mlynárce, Zobor, Nitra - Staré mesto.

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš
Ivachnová, Liptovský Michal, Bešeňová, Vlachy, Krmeš, Palúdzka, Demänová.

R1 Čaradice – Žarnovica
Olichov, Čaradice, Humná, Orovnica, Luchtov, Tekovská Breznica, Brehy, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Voznica, Žarnovica, Okrut, Lukavica, Malé Podzámčie.

R1 Šášovské Podhradie – Banská Bystrica, R2 Budča – Zvolen
Píla, Šášovské Podhradie, Stará Kremnička, Dolina, Jalná, Trnavá hora, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Budča, Kováčová, Sliač, Sielnica, Badín, mesto Banská Bystrica a mestské časti Banskej Bystrice - Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Kráľová, Radvaň, Fončorda, Kostiviarska.

I/50 Košice Šaca – Košice, križovatka I/50 a I/68
Šaca, Ludvikov dvor, Poľov, Pereš, Luník IX, Luník VIII, Košice – juh, Barca, Nad jazerom, Vyšné opátske.

I/68 – R4 privádzač Košice juh
Barca, Košice - juh, Nad jazerom.

I/68 Dargovských hrdinov – Budimír
Džungľa, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Budimír, Vajkovce.

Cesta I/11 Žilina
Považský Chlmec, Budatín, Vranie, Brodno, Rudinka, Oškerda.

Pri použití metódy na vyhodnotenie problémových miest sa získalo 20 problémových miest, ktoré sú podľa posúdenia cenovej efektívnosti zoradené do tabuľky 1.

Tabuľka 1. Predbežný návrh protihlukových clôn s poradím realizácie podľa efektívnosti

Poradové číslo problémového miesta

Poradie realizácie opatrení podľa efektívnosti v problémových miestach nachádzajúcich sa v danej obci

Efektivita/ noise score

Náklady na PHC pripadajúce na 1 obyvateľa v problémovommieste v mil.Sk

Náklady na protihlukové opatrenia v mil. Sk

1

R1 - Modranka

1 / 107618

0,09

40,20

2

R1 - Vlčkovce

0,82 / 276768

0,11

100,20

3

I/11 – Brodno*

0,45 / 3105940

0,20

57,20

4

D1 - Igram

0,36 / 30 330

0,25

60,92

5

I/50, I/68 -Vyšné Opátske*

0,35 / 179233

0,26

12,12

6

D1 - Veľké Orvište

0,30 / 191 954

0,30

30,52

7

R1 - Kremnička

0,27 / 25565

0,32

40,28

8

I/68 – Dargovských Hrdinov*

0,26 / 6361906

0,34

51,24

9

R1 - Lehota

0,25 / 5340

0,36

20,92

10

D1 - Ivachnová

0,25 / 5896237

0,36

18,15

11

I/68 - R4 – Barca*

0,24 / 19277221

0,38

56,46

12

I/50 – Pereš*

0,21 / 3007751

0,43

33,44

13

R1 - Šoporňa

0,20 / 19830

0,44

40,00

14

R1 - Kynek

0,18 / 144545

0,50

34,88

15

D1 - Liptovský Michal

0,07 / 21396854

1,25

50,00

16

R1 - Orovnica

0,06 / 7288

1,48

37,88

17

I/50 a I/68 Nad Jazerom*

0,058 / 7114936

1,54

40,20

18

R1 - Radvaň

0,056 / 9019214

1,58

83,80

19

R1 - Žarnovica

0,055 / 7003484

1,62

41,24

20

R1 - Nitra

0,052 / 515867

1,73

55,96

Náklady na protihlukové opatrenia

906,21


* dané úseky ciest I. triedy budú riešené vybudovaním nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Tabuľka 2. Problémové miesta s predbežnými ekonomickými nákladmi podľa úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe majetku NDS, a.s.

 

Predbežné ekonomické náklady

Počet obyvateľov na problémovom mieste

Hodnotené úseky problémové miesta

Primárne akustické úpravy*
[mil. Sk]

Sekundárne akustické úpravy**
mil. Sk

Terciárne akustické úpravy***
[mil. Sk]

Náklady na predbežné protihlukové úpravy
[mil. Sk]

Pred aplikovaním predbežných akustických úprav

Po aplikovaní predbežných akustických úprav

Dĺžka l/ výška h/ plocha S protihlukovej clony
[
m / m / m ]

diaľnica D1 - úsek Senec – Sverepec

Igram

-

60,92

-

60,92

248

0

1523 / 4 / 6092

Veľké Orvište

-

30,52

-

30,52

102

0

763 / 4 / 3052

diaľnica D1 – úsek Ivachnová – Lipt. Mikuláš

Ivachnová

-

18,15

-

18,15

50

0

363 / 5 / 1815

Lipt. Michal

-

50,00

-

50,00

30

0

1000 / 5 / 5000

rýchlostná cesta R1 - úsek Trnava – Nitra

Modranka

-

40,20

-

40,20

436

0

1005 / 4 / 4020

Vlčkovce

-

100,20

-

100,20

885

0

2004 / 5 / 10020

Šoporňa

-

40,00

-

40,00

90

0

1000 / 4 / 4000

Lehota

-

20,92

-

20,92

58

0

523 / 4 / 2092

Kynek

-

34,88

-

34,88

70

0

872 / 4 / 3488

Nitra

-

50,96

5,00

55,96

184

0

1274 / 4 / 5096

rýchlostná cesta R1 – úsek Čaradice – Žarnovica

Orovnica

-

37,88

-

37,88

26

0

947 / 4 / 3788

Žarnovica

-

33,24

8,00

41,24

398

0

831 / 4 / 3324

rýchlostná cesta R1 -  úsek Šášovské Podhradie – Banská Bystrica

Kremnička

-

40,28

-

40,28

123

0

1007 / 4 / 4028

Radvaň

22,60

45,20

16,00

83,80

895

0

1130 / 4 / 4520

cesta I/50, I/68 Košice

cesta I/50 Pereš

-

33,44

-

33,44

77

0

836 / 4 / 3344

cesta I/68 – R4 Barca

-

56,46

-

54,46

132

0

941 / 6 / 5646

cesta I/50 a I/68
Nad jazerom

17,00

7,20

16,0

40,20

975

0

180 / 4 / 720

cesta I/50 a I/68
Vyšné Opátske

-

12,12

-

12,12

47

0

303 / 4 / 1212

cesta I/68
Dargovských hrdinov

17,00

34,24

-

51,24

101

0

856 / 4 / 3424

cesta I/11 – Žilina

cesta I/11 Brodno

-

57,80

-

57,80

291

0

1156 / 5 / 5780

Suma predbežných ekon. nákladov

56,60

804,61

45,00

906,21

5128

0


Suma predbežných ekonomických nákladov na predbežné protihlukové opatrenia predstavuje:
Náklady na primárne* protihlukové opatrenia 56,6 mil.Sk
Náklady na sekundárne** protihlukové opatrenia 804,61 mil. Sk
Náklady na terciárne*** protihlukové opatrenia 45,0 mil. Sk
Celkové ekonomické náklady na predbežné protihlukové opatrenia 906,21mil. Sk

* - použitie tichších povrchov vozovky
** - aplikovanie protihlukových clôn pozdĺž vozovky
*** - zvýšenie nepriezvučnosti obvodových plášťov budov pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie...a iné (vzájomná dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky