Strategická hluková mapa v okolí vybraných úsekov väčších ciest pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa v okolí vybraných úsekov väčších ciest pre stav v r. 2016

V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy v okolí väčších ciest poskytnúť úradu. Údaje sú pre  územie v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA, a.s., na ktorých bola v roku 2016 intenzita cestnej dopravy vyššia ako 3 mil. vozidiel za rok. Majiteľom týchto úsekov je Slovenská republika.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky