Strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49 EC, z nej vyplývajúci Zákon SR č. 2/2005 Z.z. a súvisiaca legislatíva popisujú, aké informácie získané pri strategickom hlukovom mapovaní sa majú zverejniť a poskytnúť Európskej komisii.
V ďalšom sú uvedené informácie, ktoré je povinná poskytnúť v zmysle legislatívy úradu Slovenská správa ciest.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky