Štatistiky o hlukovej záťaži v okolí diaľnic požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži v okolí diaľnic požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI, pre stav v r. 2006

Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) v bytoch mimo aglomerácie – Ldvn v uvedených pásmach

Pásmo hodnôt
Ldvn [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

< 50

32 600

50 53

23 300

55 – 59

29 800

60 – 64

13 100

65 – 69

1 900

70 74

1 800

75 <

100


Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch so špeciálnou izoláciou proti hluku

Počet ľudí ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou nebol k dispozícii.

Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch s tichými fasádami – Ldvn v uvedených pásmach

Pásmo hodnôt
Ldvn [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

< 50

1 400

50 – 55

5 700

55 – 59

2 300

60 – 64

2 500

65 – 69

300

70 74

1 200

75 <

13


Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch s Lnoc v uvedených pásmach

Pásmo hodnôt
Ldvn [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

< 50

70 800

50 – 55

24 900

55 – 59

4 700

60 – 64

1 900

65 – 69

100

70 74

0

75 <

0


Celková plocha oblastí v km2, kde je Ldvn > ako 55, 65, a 75 dB
.

Pásmo hodnôt
Ldvn[dB]

Plocha oblastí vystavených pásmu hodnôt [km2]

> 55

283,2

> 65

64,0

> 75

13,9


Počet bytov (zaokrúhlený na stovky), počet škôl, počet nemocníc a počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch v uvedených pásmach

Pásmo hodnôt
Ldvn[dB]

Počet bytov vystavených pásmu hodnôt

Počet škôl vystavených pásmu hodnôt

Počet nemocníc vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí vystavených pásmu hodnôt

> 55

13 000

52

10

48 900

> 65

900

13

3

3 900

> 75

0

0

0

100


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky