Štatistiky o hlukovej záťaži v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006, požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006, požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI

Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) v bytoch mimo aglomerácie – Ldvn v uvedených pásmach

.

Pásmo hodnôt
Ldvn [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

55 – 59

53 000

60 – 64

41 100

65 – 69

20 900

70 - 74

12 900

75 <

9 800


Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch so špeciálnou izoláciou proti hluku

Počet ľudí ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou nebol k dispozícii.

Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch s tichými fasádami – Ldvn v uvedených pásmach

.

Pásmo hodnôt
Ldvn [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

55 – 59

5 900

60 – 64

9 200

65 – 69

7 500

70 - 74

7 100

75 <

7 400


Počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch s Lnoc v uvedených pásmach

.

Pásmo hodnôt
Lnoc [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt

55 – 59

48 100

60 – 64

29 900

65 – 69

16 300

70 - 74

9 200

75 <

4900


Celková plocha oblastí v km2, kde je Ldvn > ako 55, 65, a 75 dB.

Pásmo hodnôt
Ldvn[dB]

Plocha oblastí vystavených pásmu hodnôt [km2]

> 55

158,0

> 65

47,25

> 75

9,58


Počet bytov (zaokrúhlený na stovky), počet škôl, počet nemocníc a počet ľudí (zaokrúhlený na stovky) žijúcich v bytoch v uvedených pásmach

Pásmo hodnôt
Ldvn[dB]

Počet bytov vystavených pásmu hodnôt

Počet škôl vystavených pásmu hodnôt

Počet nemocníc vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí vystavených pásmu hodnôt

> 55

50 900

192

46

137 700

> 65

17 000

64

15

43 600

> 75

4 000

13

7

9 800


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky