Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií a všetky projekty, ktoré sa pripravujú, pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií a všetky projekty, ktoré sa pripravujú, pre stav v r. 2011

Projektová dokumentácia, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte plnenia akčných plánov:

Diaľnica D1 Senec - Sverepec
Malý a Veľký Biel – v km 29,000–30,500 vpravo, protihluková clona (PHC), dĺžka 1500m, výška h= 4,0m
Čataj – v km 40,000 – 40,760 vpravo, PHC, dĺžka 760 m, výška 4,0m
Igram – v km 40,100 – 40,780 vľavo, PHC, dĺžka 680m, výška 4,0m
Pác – v km 44,600 – 45,300 vľavo, PHC, dĺžka 700m, výška 4,5m
Zeleneč – v km 51,500–52,100 vľavo, PHC, dĺžka 600m, výška 4,0m
V štádiu technickej štúdie pre D1 rozšírenie 6-pruh úsek Bratislava – Trnava.

Diaľnica D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš
Liptovský Michal – v km 439,258 – 439,983 vpravo, PHC, dĺžka 712 m, výška 4,6 m. V štádiu projektovej prípravy, vypracované DSP.

Rýchlostná cesta R1 Trnava – Nitra
Šoporňa – v km 150,717 – 151,474 vpravo, PHC dĺžka 760 m, výška 3 m od km 150,918 – 151,171 výška 6 m .
V štádiu projektovej prípravy, vypracované DSP.
Vlčkovce – protihluková clona v štádiu predprojektovej prípravy.

Košice: Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská III. etapa
Trasa A - v úseku km cca 0,279 – 0,316 vpravo, PHC dĺžka 44 m, výška 2,7 m,
v úseku km cca 0,339 – 0,380 vpravo, PHC dĺžka 44 m, výška 2,7 m,
v úseku km cca 0,377 - 0,482 vpravo, PHC dĺžka 108 m, výška 2,7 m
v úseku km cca 0,459 – 0,603 v strede, PHC dĺžka 144 m, výška 1,1 m
most 201-00 v úseku km cca 0,603A - 0,692 vpravo, PHC dĺžka 90 m, výška 1,1m
most 201-00 v úseku km cca 0,603A - 0,824 vľavo, PHC dĺžka 220 m, výška 1,1 m
Trasa C - v úseku km cca 0,736 C - 1,022 C vpravo, PHC dĺžka 287 m, výška 2,7 m, od km 1,065 C vpravo, PHC dĺžka 484 m, výška 2,7 m,
Trasa D -v úseku km cca 0,030 – 0,119 vľavo, PHC dĺžka 88 m, výška 2,7 m
Trasa F - v úseku km cca 0,00 – 0,057 vpravo, PHC dĺžka 56 m, výška 2,7 m,
Vetva a - most 201-00 v úseku km cca 0,0098 –0,186 vľavo, PHC dĺžka 88 m, výška 1,1 m
most 201-00 v úseku km cca 0,0098 – 0,824A vpravo, PHC dĺžka 222 m, výška 1,1m
Vetva b - v úseku km cca 0,117 – 0,335 vpravo, PHC dĺžka 212 m, výška 2,7 m
V štádiu projektovej prípravy, vypracované DSP.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky