Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku v okolí ciest I. triedy a všetky projekty, ktoré sa pripravujú, pre s´tav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku v okolí ciest I. triedy a všetky projekty, ktoré sa pripravujú, pre s´tav v r. 2006

V rámci investičnej výstavby resp. prípravy stavieb sa v súčasnosti realizujú resp. pripravujú v rámci vytypovaných úsekov tieto stavby:

Komárno, cesta I/63
I/63 Komárno križovatka s Hadovskou ulicou (N) - pripravovaná stavba
I/63 a I/64 Komárno križovatky (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP
I/64 Komárno - hranica okresu - Nitra - Hlohovec -D1 (P) - dokumentácia v stupni Štúdie

Nové Zámky, cesta I/64
I/64 a 1/75 Nové Zámky križovatka (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP I/64 Nové Zámky obchvat (P) - projektová dokumentácia v stupni Štúdie

Trnava, cesta I/51
I/51 Trnava severný obchvat I. etapa (P) - rozostavaná akcia, predpoklad ukončenia v roku 2008 1151 Trnava severný obchvat II. etapa (P) – začínaná akcia, predpoklad ukončenia v roku 2010 I/51 Trnava severný obchvat III. etapa (P) - začínaná akcia, predpoklad ukončenia v roku 2010 I/51 Trnava most 096 (N) - rozostavaná akcia
I/51 Trnava, Nitrianska ul. (N) - začínaná stavba
I/61 Trnava - južný obchvat - projektová dokumentácia v stupni DSP

Nitra, cesty I/64 a I/65
I/64 Nitra - Drážovce (N) - pripravovaná stavba
I/51, I/64, I/65 Nitra križovatky (pod Zoborom a Chrenovská) (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP
I/64 Komjatice - Nitra (N) - projektová dokumentácia v stupni DÚR
I/64 Nitra - Topol'čany - hr. kraja (N) - projektová dokumentácia v stupni Štúdie
I/64 Komárno - hranica okresu - Nitra - Hlohovec –D1 (P) - dokumentácia v stupni Štúdie

Zlaté Moravce, cesta I/65
v súčasnosti nie sú pripravované žiadne stavebné akcie

Levice, cesta I/51
I/51 Levice, križovatka (N) - začínaná stavba
I/51 Levice križovatka s Tabakovou (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP
I/51 Levice most 146 (N) - projektová dokumentácia v stupni Štúdie
I/51 Levice - obchvat (P) - projektová dokumentácia v stupni Štúdie

Prievidza, cesta I/64 (I/50)

v súčasnosti nie sú pripravované žiadne stavebné akcie

Žiar nad Hronom, cesta I/65
I/65 a I/50 Žiar nad Hronom križovatka (N) - akcia stavebne ukončená

Žarnovica, cesta I/65
v súčasnosti nie sú pripravované žiadne stavebné akcie

Banská Bystrica, cesta I/66
I/66 Banská Bystrica, severný obchvat (P) - akcia preklasifikovaná na R1 v pôsobnosti NDS (SSC zabezpečí prípravu stavby NDS výstavbu)
I/66 Banská Bystrica - Brezno (N) - projektová dokumentácia v stupni DÚR

Zvolen, cesta I/50
I/50 Zvolen - Pustý hrad, Neresnica III. etapa (N) - začínaná stavba
1/50 Zvolen - Bučina (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP

Trenčín, cesta I/61
I/61 Trenčín most (most je iba jednou z častí, v skutočnosti ide o juhovýchodný obchvat mesta Trenčín) (P) - začínaná stavba uvažovaná ako spolufinancovaná zo zdrojov ERDF

Dubnica, cesta I/61
I/61 a I/57 Dubnica nad Váhom - križovatka (N) - začínaná stavba

Považská Bystrica, Žilina, Martin
, cesta I/64
Tento úsek nie je možné riešiť investičnou výstavbou resp. rekonštrukciami v pôsobnosti SSC. Riešením je výstavba nadradenej cestnej siete, ktorá prevezme podstatnú časť nežiaducej tranzitnej dopravy a na ceste ostatne iba doprava majúca priamy vzťah k príslušnému územiu.

Kraľovany, cesta I/18
v súčasnosti nie sú pripravované žiadne stavebné akcie

Kysuce, cesta I/11
Čadca obchvat - preložka cesty I/11 (P) - začínaná stavba

Ružomberok, cesta I/18
v súčasnosti nie sú pripravované žiadne stavebné akcie

Liptovský Mikuláš, cesty I/18 a
II/584
I/18 a II/584 Liptovský Mikuláš, križovatka (N) - začínaná stavba

Poprad, cesty I/18 a I/67
I/687 Poprad - Kežmarok I. etapa - privádzač (P) - začínaná stavba
Situáciu na ceste I/18 (najmä v oblasti Svitu) výrazne ovplyvní výstavba dial'nice D1

Prešov, cesta I/18
I/18 a I/68 Prešov - Nám. mieru, križovatka (N) - projektová dokumentácia v stupni DSP
V dlhšom časovom horizonte aj výstavba severného obchvatu mesta Prešov, ktorý bezprostredne prepojí D1 s R4.

Košice, cesta I/50 a Košice - Šaca, cesta I/50
v súčasnosti nie sú v predmetných úsekoch pripravované žiadne stavebné akcie nepriamy vplyv môže mať výstavba diaľničného privádzača Prešovská - Sečovská
.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky