Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011

Na území Bratislavskej aglomerácie, bolo pre stav v roku 2011, prihlásených k trvalému pobytu 494 566 obyvateľov. Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov, boli vymedzené územia, na ktorých sú pre jednotlivé zohľadnené zdroje hluku, prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov. Konfliktné plány pre jednotlivé zdroje hluku sú uvedené v grafickej prezentácii.
Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov a štatistických údajov je možné konštatovať, že najviac obťažujúcim zdrojom hluku je hluk spôsobovaný cestnou, železničnou a električkovou dopravou. Pôsobením hluku z týchto zdrojov je v Bratislavskej aglomerácii obťažovaných najväčší počet obyvateľov.
Na základe štatistických údajov žije na území Bratislavskej aglomerácie:
- približne 78500 obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn, pre hluk spôsobovaný cestnou dopravou po pozemných komunikáciách (všetky zohľadnené pozemné komunikácie)
- približne 37000 obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn,,pre hluk spôsobovaný cestnou dopravou po pozemných komunikáciách ( zohľadnené PK s intenzitou vyššou ako 3 mil./rok)
- približne 56100 obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn, pre hluk spôsobovaný železničnou dopravou po železničných a električkových dráhach
- približne 1600 tisíc obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn, pre hluk spôsobovaný priemyselnými zdrojmi hluku

Na území Bratislavskej aglomerácie nie je územie, kde žijú ľudia a kde je hodnota hlukového indikátora Ldvn, pre hluk z leteckej dopravy, vyššia ako je jeho akčná hodnota.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky