Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zhrnutie výsledkov mapovania hluku v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

V rozlohe dotknutého územia žije 378 080 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na cestách I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest.

Na základe vyhodnotených konfliktných plánov vo vypracovaných Strategických hlukových mapách (SHM) boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Ldvn = 60 dB, pričom z celkového počtu 378 080 obyvateľov vystavených hluku z dopravy cestách I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest je 84 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Ldvn = 60dB.
Na základe vyhodnotených konfliktných plánov v SHM boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Lnoc = 50 dB z celkového počtu 378 080 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na cestách I.triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest je 108 400obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc = 50dB.

Na základe vyhodnotených konfliktných plánov vo vypracovaných Strategických hlukových mapách (SHM) boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Ldvn = 65 dB, pričom z celkového počtu 378 080 obyvateľov vystavených hluku z dopravy cestách I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest je 43 600 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Ldvn = 65dB.
Na základe vyhodnotených konfliktných plánov v SHM boli vymedzené oblasti, v ktorých sú prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku pre Lnoc = 55 dB z celkového počtu 378 080 obyvateľov vystavených hluku z dopravy na cestách I.triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest je 60 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku Lnoc = 55dB.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky