Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM v okolí diaľnic - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zodpovedné fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, riešitelia SHM v okolí diaľnic

V zmysle zákona 2/2005 je vypracovanie strategickej hlukovej mapy povinný zabezpečiť správca pozemnej komunikácie. Pre uvedené úseky ciest I. triedy je to:

 


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Na riešení projektu sa zúčastnili nasledovné firmy:


Koordinátor projektu:


Klub ZPS vo vibroakustike
V. Tvrdého 23
010 01 Žilina


ACCON GmbH


Spracovatelia:


NORSONIC Slovensko s. r. o.EKOLA group s. r. o.


Použitý výpočtový systém:


Cadna A - DataKustik


3-D model vytvorený zo zdrojových dát:


EUROSENSE s. r. o.


Geodis Slovakia s. r. o.


Mapové podklady a adresné body:


MAPA Slovakia Digital s. r. o.,
s využitím podkladov UGKK SR

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky